Tweede verblijf

Teaser: 

Naast een woning die als hoofdverblijfplaats dient, hebben sommige mensen ook een tweede verblijf.

Description: 

Heel wat Belgen zijn niet alleen eigenaar van de woning waarin ze hun hoofdverblijfplaats hebben, maar ook van een tweede verblijf. Dit kan bijvoorbeeld een appartement aan de Belgische kust zijn of een vakantiehuis in het buitenland. Hieraan hangt echter wel een fiscaal prijskaartje vast.

More Info: 

Op een tweede verblijf in België moet je uiteraard onroerende voorheffing betalen. En in principe moet je ook nog eens personenbelasting betalen op het 'onroerend inkomen' van dat tweede verblijf (los van het feit of de woning verhuurd wordt of niet).

Ook op een tweede verblijf in het buitenland moet je belastingen betalen. Verhuur je de buitenlandse woning, dan moet je de huurinkomsten op jaarbasis aangeven, en anders geldt de bruto huurwaarde (= gemiddelde jaarlijkse brutohuur die je zou krijgen indien je het verblijf verhuurt). In België wordt er dan gekeken naar de buitenlandse huurwaarde (of inkomsten) om de aanslagvoet te bepalen op je overige Belgische belastbare inkomen. Wellicht kom je hierdoor in een hogere belastingschijf terecht. Via een fiscaal berekeningsprogramma of Tax-on-Wab kun je nagaan hoeveel dat in praktijk is. Voor de meeste landen wordt dat onroerend inkomen vrijgesteld in België, maar omdat het meetelt om het belastbaar inkomen te bepalen, zal je uiteindelijk toch iets meer belastingen betalen.

Van het onroerend inkomen van een tweede verblijf in België of in een ander land worden ten slotte ook nog de intresten afgetrokken van 'een' woonlening (behalve een lening aangegaan vanaf 1 januari 2005 voor je eigen en enige woning) zodat je er mogelijk toch niet op belast wordt.

Ook moet je er rekening mee houden dat op het niveau van zowel de provincie als de gemeente extra belastingen kunnen geheven worden op tweede verblijven.