Gemeentelijke belastingen op tweede verblijven

Cover: 
Teaser: 

In dit dossier worden een aantal aspecten rond de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven behandeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de materie van de legaliteit. De voorbije jaren werden de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven immers verscheidene malen - met wisselend succes - juridisch gecontesteerd. Daarnaast wordt ook ingegaan op de modaliteiten van de gemeentelijke belastingen. Specifiek gaat het dan over de hoogte van de aanslagvoet en de keuze voor een forfaitair of een gedifferentieerd tarief. In dit dossier worden ook cijfers gepresenteerd inzake de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven en de gehanteerde tarieven voor de verschillende Kustgemeenten.

Share: