Het Onroerenderfgoeddecreet

Cover: 
Teaser: 

Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: met name het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (onroerenderfgoeddecreet).

Het onroerenderfgoeddecreet heeft belangrijke gevolgen voor de informatieplicht van de vastgoedmakelaar.

De informatieplicht geldt zowel voor beschermd erfgoed als voor geïnventariseerd erfgoed.

Voortaan is een samenvatting van de meest relevante bepalingen uit het onroerenderfgoeddecreet beschikbaar op Cibweb.

Share: