Dossiers

Vanaf 1 januari 2019 zal het appartementsrecht er opnieuw een stukje anders uitzien. Dan treedt immers de wetswijziging van 18 juni 2018 in werking.

Vanaf 1 januari 2019 zullen alle gewesten in België over een eigen woninghuurwetgeving beschikken. In dit dossier worden diverse nota's, brochures, tools, wetgevingsdocumenten, ... gebundeld.

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation, beter gekend als de GDPR, definitief in werking.

In dit dossier wordt gefocust op de fiscale materies die relevant zijn voor de vastgoedprofessional. Zo is er onder meer aandacht voor het Vlaams verkooprecht, de woonbonus, de schenkbelasting, ...

Bij de samenstelling van een verhuurdossier moet de vastgoedmakelaar heel wat vastgoedinformatie en documenten verzamelen. Sommige gegevens moeten door de vastgoedmakelaar al in de publiciteitsfase worden verspreid.

Ieder jaar - in januari - stelt de CIB studiedienst twee syllabi op, waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van de belangrijkste actualia op het vlak van vastgoedrecht en vastgoedfiscaliteit.

Op 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet in werking getreden. Daarbij werd de regelgeving die van toepassing is op toeristische verhuringen grondig herschreven.

Bij de samenstelling van een verkoopdossier moet de vastgoedmakelaar heel wat vastgoedinformatie en documenten verzamelen. Sommige gegevens moeten door de vastgoedmakelaar al in de publiciteitsfase worden verspreid.

Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: met name het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (onroerenderfgoeddecreet).

In dit dossier vind je syntheses terug van de voornaamste beleidsdocumenten die door de Vlaamse en federale regeringen worden opgesteld en gepubliceerd.

Pagina's