Dossiers

In dit dossier wordt stilgestaan bij de regelgeving omtrent het Vlaams verkooprecht (de vroegere registratierechten). 2018 dient zich op dit vlak als een belangrijk jaar.

Bij de samenstelling van een verhuurdossier moet de vastgoedmakelaar heel wat vastgoedinformatie en documenten verzamelen. Sommige gegevens moeten door de vastgoedmakelaar al in de publiciteitsfase worden verspreid.

Lors de l'élaboration d'un dossier de location, l'agent immobilier doit collecter bon nombre d'informations immobilières et de documents. Certaines données doivent déjà être diffusées par l'agent immobilier dans la phase publicitaire.

Ieder jaar - in januari - stelt de CIB studiedienst twee syllabi op, waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van de belangrijkste actualia op het vlak van vastgoedrecht en vastgoedfiscaliteit.

Op 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet in werking getreden. Daarbij werd de regelgeving die van toepassing is op toeristische verhuringen grondig herschreven.

Bij de samenstelling van een verkoopdossier moet de vastgoedmakelaar heel wat vastgoedinformatie en documenten verzamelen. Sommige gegevens moeten door de vastgoedmakelaar al in de publiciteitsfase worden verspreid.

Met ingang van 1 juli 2015 werd de Vlaamse schenkbelasting ingrijpend gewijzigd, voor schenkingen van onroerende goederen. De documentatie in dit dossier kan een hulpmiddel vormen om snel up-to-date te zijn.

Installatie-eisen bij renovatie

Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: met name het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (onroerenderfgoeddecreet).

In dit dossier vind je syntheses terug van de voornaamste beleidsdocumenten die door de Vlaamse en federale regeringen worden opgesteld en gepubliceerd.

Pagina's