Dossiers

Dit dossier bevat een aantal nota's en toelichting rond de belangrijkste cijfers en datareeksen die gebruikt worden om evoluties op de vastgoedmarkt te identificeren. Het betreft o.m.

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) heeft een aantal aanbevelingen klaar die het huidige versnipperde beleid rond immoborden in goede banen moet leiden. Daarbij zal o.m.

Lors de l'élaboration d'un dossier de vente, l'agent immobilier doit collecter bon nombre d'informations immobilières et de documents. Certaines données doivent déjà être diffusées par l'agent immobilier dans la phase publicitaire.

Het energiepresatiecertificaat (EPC) is een bijkomend basisdocument bij de verkoop en verhuur van een onroerend goed.

De inhoud van de bemiddelingsopdracht van de vastgoedmakelaar, afgesloten met een consument, is grotendeels dwingend vastgelegd via het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenk

De stedenbouwkundige status van een onroerend goed bepaalt in grote mate de waarde van het goed.

Door de wet van 2 juni 2010 is het appartementsrecht grondig hervormd. De wet heeft als hoofddoel om de werking van mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken.

In 1993 beoogde de antiwitwaswet preventieve maatregelen te installeren ten aanzien van ondernemingen en personen die een financieel beroep uitoefenen.

Pagina's