NieuwsRSS

Sinds kort staat het register van uiteindelijke begunstigden, ofwel UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) online. Alle vennootschappen in België moeten hierin via hun wettelijke vertegenwoordiger aangeven wie hun 'ultieme begunstigde' is. Zo hoopt de overheid anonieme vermogens boven water te halen in de strijd tegen witwaspraktijken en fiscale fraude. Het gaat om bedrijfsvennootschappen, maar ook vzw's en stichtingen. Belangrijk om weten: de termijn om de gegevens in te voeren in het register werd uitgesteld van 30 november naar 31 maart volgend jaar.

19/11/2018

Voor het eerst sinds 2014 zijn de gemiddelde prijzen voor appartementen aan de kust gedaald. Alleen de prijzen voor appartementen op de dijk blijven stijgen. Een dijkappartement kost gemiddeld een kwart meer dan een appartement elders in de badplaats. Dat blijkt uit de Kustbarometer van Notaris.be.

16/11/2018

Op 1 januari 2019 is het zover. Dan treedt de hervormde wet op de mede-eigendom in werking. Om je als syndicus te ondersteunen, hebben we de nieuwe wetgeving in een gebruiksvriendelijke pocketgids gegoten. Ideaal om zelf te gebruiken, maar ook om de mede-eigenaars optimaal te informeren. Handig weetje: je kan de pocket op de achterzijde personaliseren met de gegevens van je kantoor. Zowel CIB-leden (aan een voordelig tarief en zonder verzendkosten) als niet-leden kunnen de pocket bestellen.

13/11/2018

Stel: een kandidaat-koper brengt bij de bemiddelende vastgoedmakelaar eenzijdig schriftelijk een bod uit voor de aankoop van een bepaald onroerend goed. De kandidaat-koper gaat er soms al te snel van uit dat hij zijn bod ook eenzijdig terug kan intrekken. Kan dit zomaar?

12/11/2018

Op 1 januari 2019 zal het gloednieuwe optioneel BTW-stelsel voor professionele verhuur in werking treden. Dat is een zekerheid nu de noodzakelijke wetsartikelen onlangs in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

05/11/2018

Op 31 oktober 2018 werd de nieuwe deontologie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe plichtenleer zal in werking treden op 30 december 2018. De bepalingen uit het nieuwe reglement blijven grotendeels gelijk aan de voorgaande versie, op een paar belangrijke wijzigingen na.

05/11/2018

In de praktijk komt het vaak voor dat een verkoopovereenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde, bijvoorbeeld van het verkrijgen van een financiering of het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Naast opschortende voorwaarden is het niet ondenkbaar dat de verkoopovereenkomst ook een ontbindende voorwaarde bevat. Welke gevolgen heeft dit nu voor de vastgoedmakelaar en zijn recht op ereloon?

05/11/2018

Pagina's