NieuwsRSS

4.000 hectare aan woonreserve hoeft geen potentiële bouwgrond te blijven, signaleren de gemeenten aan minister Joke Schauvliege

20/09/2017

De Kamercommissie Justitie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar maakt. Met het voorstel willen de meerderheidspartijen dat de politie sneller kan optreden tegen de krakers van een bewoond huis. De tekst moet nog door de voltallige Kamer worden goedgekeurd.

20/09/2017

Wanneer de overheid van je bouwgrond open ruimte wil maken, moet je vergoed worden met de volledige prijs die de grond nu waard is. Daarvoor legt Joke Schauvliege een voorstel op de regeringstafel. Ze roept op die noodzakelijke horde te nemen voor een betonstop tegen 2040.

19/09/2017

In dit luik kijken we zeer specifiek naar de impact op het huurcontract zelf. Ook daar zijn er immers enkele interessante en nuttige wijzigingen, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de verplichte minimale bestanddelen van een huurovereenkomst en op de vulgariserende bijlage. Het Vlaams Huurdecreet probeert tevens het renovatiehuurcontract nieuw leven in te blazen.

18/09/2017

Een volledig nieuw hoofdstuk in het ontwerp van Vlaams Huurdecreet heeft betrekking op de situatie bij medehuur. De bepalingen die er deel van uitmaken, beogen wettelijke en feitelijk samenwonende partners beter te beschermen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere kleinere elementen in de tekst, die relevant kunnen zijn voor de vastgoedmakelaar.

18/09/2017

Wie in Vlaanderen woningkwaliteit zegt, denkt spontaan aan de Vlaamse Wooncode. Maar wat de consequenties van eventuele gebreken zijn voor het huurcontract, wordt hoofdzakelijk in het woninghuurrecht geregeld. Ook hier heeft de Vlaamse regering keuzes gemaakt.

18/09/2017

Het langste artikel in de Woninghuurwet is artikel 3, dat handelt over duur en opzegging. In het ontwerp van Vlaams Huurdecreet wordt deze materie over niet minder dan 10 aparte artikelen gespreid. Daarbij worden op heel wat punten aanpassingen doorgevoerd of verduidelijkingen ingeschreven. Bovendien wordt de beëindiging van het contract na het overlijden van de huurder vereenvoudigd.

18/09/2017

Pagina's