Bijna alle gemeenten vragen uitstel omgevingsvergunning aan

20 februari 2017
Teaser: 

Op 23 februari treedt de veelbesproken omgevingsvergunning in werking. Althans in een beperkt aantal gemeenten. Enkel Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden starten overmorgen met de omgevingsvergunning. In Beersel en Diest gaat de omgevingsvergunning op respectievelijk 18 april en 2 mei van start. Alle andere Vlaamse gemeenten hebben uitstel gevraagd tot 1 juni en maken tot dan nog gebruik van het digitaal loket voor bouwaanvragen.

Starten op 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning en het digitaal loket voor omgevingsvergunningen

De regelgeving over de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, vind je terug in het decreet van 3 februari 2017.

Wie?

De gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams gewest.

Dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg):

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten.

Dossiertypes op lokaal niveau (gemeenten):

 • projecten met verplichte medewerking van een architect

 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2

 • verkavelingen

 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere dossiertypes mogen nog analoog ingediend worden. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Stellen de start van de omgevingsvergunning uit tot 1 juni 2017 en maken nog gebruik van het digitaal loket voor bouwaanvragen

Wie?

Alle gemeenten in Vlaanderen, met uitzondering van de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, die op 23 februari 2017 starten met de omgevingsvergunning, en de gemeenten Beersel en Diest die respectievelijk starten op 18 april 2017 en 2 mei 2017.

Dossiertypes:

Gemengde aanvragen

Gemengde aanvragen zijn niet mogelijk.

Bouwaanvragen

 • Bouwaanvragen kunnen nog steeds ingediend worden via het digitaal loket voor bouwaanvragen.

 • Professionelen (architecten,…) zijn verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen, behalve als de werken gelegen zijn in een van de faciliteitengemeenten.

 • Reguliere procedure -> aanvraag wordt analoog of digitaal (professionelen: enkel digitaal) ingediend bij de gemeente.

 • Bijzondere procedure -> aanvraag wordt digitaal ingediend bij het Vlaams gewest, met uitzondering van faciliteitengemeenten.

Milieuvergunningsaanvragen

 • nieuwe indelingslijst gebruiken

 • klasse 2: analoog indienen bij de gemeente. Indien het gaat om een aanvraag van een openbaar bestuur en de door hen opgerichte instellingen, indienen bij de deputatie. 

 • De aanvragen worden behandeld volgens het Milieuvergunningsdecreet.  

 • De milieuvergunning geldt voor onbepaalde duur, tenzij de gemeente beslist om in een beperkt aantal gevallen een vergunning van bepaalde duur te verlenen.

Wil je weten waar en hoe je je aanvraag kan indienen? Deze beslissingsboom helpt je op weg om dossiers in te dienen van 23 februari tot en met 1 juni 2017.

Het ministerieel besluit mbt aktename van de collegebeslissingen betreffende de instap in de omgevingsvergunning vind je hier.

Bron: Omgevingsloket.be

Share: