Bodemattest moet enkel nog 'meest actuele informatie' bevatten

26 januari 2016
Teaser: 

Het bodemattest ziet er voortaan compacter en bevattelijker uit. Zo moet het bodemattest enkel nog de meest actuele informatie uit het Grondeninformatieregister bevatten, terwijl je tot voor kort moest verwijzen naar elk oriënterend bodemonderzoek dat in het verleden werd uitgevoerd.

Via het bodemattest krijgt een nieuwe eigenaar de noodzakelijke informatie over de staat van de grond, en over de eventuele noodzaak van een sanering. Het bodemattest bevat daarom de identificatie van de grond en een overzicht van de informatie die over de grond beschikbaar is in het Grondeninformatieregister van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Tot voor kort: alle informatie uit het Grondeninformatieregister

Tot voor kort moest je in het bodemattest alle informatie uit het Grondeninformatieregister opnemen, ongeacht of deze informatie nog relevant was voor de huidige toestand van de grond. Zo moest je in het bodemattest nog verwijzen naar elk oriënterend bodemonderzoek dat in het verleden was uitgevoerd, zelfs wanneer er intussen meer actuele bodemonderzoeken beschikbaar waren (die tevens in het bodemattest verschenen) of wanneer de noodzakelijke saneringswerken uitgevoerd waren.

Alleen nog de meest actuele informatie

Bij complexe dossiers had dit tot gevolg dat het bodemattest onleesbaar werd en dat het zijn oorspronkelijke doel - het informeren van de nieuwe eigenaar - voorbij schoot. Daarom werd via een massadecreet Omgeving & Milieu (BS 28 12 2015) bepaald dat het bodemattest voortaan alleen de meest actuele informatie uit het Grondeninformatieregister moet bevatten. Oudere, niet langer relevante bodemonderzoeken moeten niet meer worden vermeld. Deze wijziging is op 8 januari 2016 in werking getreden.

Wil je meer weten over deze en andere recente wijzigingen in het Bodemdecreet, dan zijn de gelijknamige VIVO-opleidingen zeker en vast een aanrader.

Share: