Brusselse huurwetgeving wordt geregionaliseerd

07 juli 2017
Teaser: 

De commissie Huisvestiging van het Brussels Parlement heeft de ordonnantie voor de regionalisering van de huurwetgeving goedgekeurd. Deze materie is sinds de zesde staatshervorming een gewestbevoegdheid.

Het ontwerp tot ordonnantie van de bevoegde minister Céline Fremault (CDH) werd na een marathonzitting van meer dan tien uur uiteindelijk goedgekeurd door de voltallige meerderheid van PS, Défi, CDH, Open VLD, SP.A en CD&V. Oppositiepartijen MR en de groenen onthielden zich. Nu moet het Brussels parlement zich tijdens de plenaire zitting nog uitspreken over het ontwerp.

Het Brussels regeerakkoord stelde dat bij de omzetting in regionale wetgeving gewaakt zou worden over de verbetering van de rechten van huurder en verhuurder, een betere werking van de huurmarkt en het aanzetten van eigenaars om panden op de huurmarkt te brengen.

In haar ontwerp heeft minister Fremault aandacht voor een aantal specifieke noden voor Brussel en nieuwe evoluties die opgang maken zoals medehuren of co-huren, studentenhuisvesting of intergenerationeel huren.

Bron: Bruzz

Lees het volledige artikel.

 

Share: