Carensmaand zelfstandigen gehalveerd

24 oktober 2017
Teaser: 

Op initiatief van de ministers Ducarme (KMO) en De Block (Volksgezondheid) keurde de ministerraad vorige week een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de carensmaand voor arbeidsongeschikte zelfstandigen halveert. Ondernemersorganisatie Unizo ziet de halvering als een belangrijke stap naar de verdere uitbouw van een gelijkwaardig sociaal vangnet voor ondernemers.

In het kader van de uitkeringsverzekering van de zelfstandigen en meewerkende echtgenoten vormt de eerste maand van primaire ongeschiktheid op dit ogenblik de periode van primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid. Tijdens die periode, die ook "carensperiode" wordt genoemd, ontvangt de zelfstandige titularis dus geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Het ontwerp wil die carensperiode nu beperken tot de eerste twee weken van primaire ongeschiktheid en dit vanaf 1 januari 2018. De zelfstandige titularis zal dus vanaf de vijftiende dag van arbeidsongeschiktheid aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De tot 14 dagen beperkte carensperiode geldt voor de gevallen van arbeidsongeschiktheid die aanvangen vanaf 1 januari 2018.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Unizo: "Dit zal veel schrijnende toestanden vermijden"
Unizo spreekt van "een belangrijke stap naar de verdere uitbouw van een gelijkwaardig sociaal vangnet voor ondernemers." "Maar daarmee is het werk uiteraard nog niet af", benadrukt waarnemend UNIZO-topman Johan Bortier nog. "Zo blijven we onder meer ijveren voor de invoering van de 'deeltijdse arbeidsongeschiktheid', waarbij ondernemers het op zijn minst wat rustiger aan kunnen doen en bijvoorbeeld deeltijds kunnen werken, in combinatie met een uitkering."

Ook blijft Unizo vragende partij voor een 'gezondheidsbudget', waarmee zelfstandigen zelf ondersteuning en begeleiding kunnen kopen om hun gezondheid en reïntegratie op de werkvloer na ziekte te bevorderen. En er moeten volgens Unizo informatiecampagnes komen om zelfstandigen beter te informeren hun sociale rechten bij ziekte.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten
 

Share: