EPC-controles blijven vruchten afwerpen

06 februari 2017
Teaser: 

Steeds meer woningen die vandaag te koop of te huur worden aangeboden, beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC). Toen het Vlaams Energieagentschap (VEA) in 2010 startte met de controles, bleek slechts 68% van de gecontroleerde woningen de test te doorstaan. In 2016 daarentegen kon men in 98% van de gecontroleerde woningen een EPC voorleggen.

Er werden in 2016 in totaal 3048 aanwezigheidscontroles uitgevoerd. In totaal beschikte 98% van de gecontroleerde woningen over een geldig EPC.

In 750 dossiers ging het over verhuur. Van de gecontroleerde verhuurdossiers was 96% in orde.

Ook in 2017 controles door VEA

Om dit hoge aanwezigheidspercentage op zijn minst te behouden, zal VEA de steekproefsgewijze controles verderzetten. Voor minstens 3000 woningen die te koop of te huur aangeboden worden, zal VEA dit jaar controleren of zij over een EPC beschikken.

Voor meer info kan je als CIB-vastgoedmakelaar terecht in het dossier 'Energieprestatiecertificaat' op CIBweb.be.

Voor het opmaken van EPC's aan een voordelig tarief kan je steeds terecht bij onze partner BTV.

Share: