Gemeenten geven derde van potentiële bouwgronden op

20 september 2017
Teaser: 

4.000 hectare aan woonreserve hoeft geen potentiële bouwgrond te blijven, signaleren de gemeenten aan minister Joke Schauvliege

Het lot van de woonuitbreidingsgebieden, een bouwreserve van zowat 13.000 hectare, staat al langer ter discussie. Met de betonstop wil de Vlaamse regering vermijden dat er almaar meer open ruimte verloren gaat. Een rem op het aansnijden van woonuitbreidingsgebied, waar veertig jaar geleden bij het vastleggen van de gewestplannen kwistig mee gegooid werd, is daar een logisch onderdeel van.

Lokale overheden willen aan die nieuwe politiek meewerken, blijkt uit een bevraging die minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) deze zomer hield bij de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Op die manier wilde ze zekerheid krijgen over het lokale draagvlak voor het schrappen van woonreserve. De ervaring met de Boskaart, die voor de zomer na hevig protest ingetrokken moest worden, leert hoe delicaat ingrepen in de ruimtelijke ordening zijn.

Nieuwe visie op ruimtelijke ordening
Uit het onderzoek, waaraan 84 procent van de steden en gemeenten meewerkte, blijkt dat de lokale overheden wel degelijk op dezelfde lijn zitten. Ze zijn bereid om 30 procent van het woon­reservegebied te laten vallen, aangezien er geen interesse is om het te ontwikkelen. 37 procent van de woonreserve willen ze wel ontwikkelen, van 32 procent weten ze het niet.

Slecht gelegen gebieden zijn ook voor de gemeenten niet aantrekkelijk, aangezien de kosten voor allerlei nutsleidingen er veel hoger zijn. Bovendien zijn ook de gemeenten meer en meer gewonnen voor de nieuwe visie op ruimtelijke ordening.

Positieve en negatieve lijst
Minister Schauvliege kan de resultaten gebruiken bij het opstellen van een positieve lijst van woonuitbreidingsgebied dat wel aangesneden mag worden, en van een negatieve lijst van gebied dat onaangeroerd moet blijven. In dat laatste geval gaat het vooral om moeilijk bereikbare gronden of gronden in overstromingsgebied.

"Het is duidelijk dat er een draagvlak is om op korte termijn ongeveer 4.000 hectare aan woonreservegebied te schrappen", zegt de minister. Particulieren, landbouwers, bouwbedrijven ... die bouwgrond omgezet zien in natuurgebied, hebben recht op een schadevergoeding. Schauvliege wil die trouwens optrekken. Eigenaars kunnen er ook voor kiezen hun bouwrechten te verhandelen, zodat er elders meer of hoger gebouwd kan worden.

Of Schauvliege zelf nog bijkomende gronden op de negatieve lijst zal zetten, is onduidelijk. Ze wil eerst de resultaten van de bevraging voort onderzoeken en verfijnen.

Bron: De Standaard

Lees het volledige artikel.

Share: