Gezinnen dreigen studiebeurs te verliezen door nieuwe woonbonus

17 augustus 2016
Teaser: 

Verschillende Vlaamse studenten dreigen vanaf dit schooljaar hun studiebeurs te verliezen als gevolg van een hervorming van de woonbonus. "Het is niet aanvaardbaar dat een puur administratieve aanpassing van de woonbonus leidt tot het verlies van een studiebeurs", zo klaagt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint (sp.a) aan.

De woonbonus was vroeger een federale belastingaftrek. Dat betekent dat je een bepaald bedrag mocht aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor dat inkomen dus naar beneden ging. Maar nu de woonbonus door de staatshervorming naar het Vlaamse niveau is gebracht, is hij een belastingvermindering geworden. Er wordt geen bedrag meer afgetrokken van het belastbaar inkomen, maar je krijgt een korting op de belastingen. Een gezin dat evenveel verdient als vroeger, heeft door die nieuwe procedure dus wel een hoger belastbaar inkomen.

Belastbaar inkomen
Omdat het recht op een studietoelage afhankelijk is van de hoogte van het belastbaar inkomen, zijn er dus veel gezinnen die vanaf het volgende schooljaar hun studietoelage dreigen te verliezen. Om hoeveel gezinnen het gaat, is niet duidelijk.

Hostekint vindt de regeling "onwaarschijnlijk". Ze verwijt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat ze weigert de toelage aan te passen aan de nieuwe regels. "Dit is nog maar eens een verdoken besparing op de kap van altijd weer dezelfde gezinnen." Sp.a zal in het parlement een eigen voorstel neerleggen over het dossier.

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees het volledige artikel.

Share: