Hoe de leegstand van commercieel vastgoed bestrijden?

22 september 2015
Teaser: 

Hoe moeten we omgaan met de toenemende leegstand van commercieel vastgoed? Dat was de centrale vraag tijdens een nieuwe Vastgoedacademie op donderdag 17 september 2015. En er werden ook tal van oplossingen geformuleerd, zoals het stimuleren van ondernemerschap door premies, een betere mobiliteit in de stad of een vrije invulling van de openingsuren.

De boodschap van de aanwezige specialisten en politici was alvast duidelijk: laten we leegstand niet zozeer als een probleem beschouwen, maar eerder als een katalysator om probleemoplossend te gaan nadenken.

Volgens Ingrid Ceusters, executive president van Group Hugo Ceusters-SCMS, is de leegstandsproblematiek te wijten aan een combinatie van factoren, zoals een schommeling van het bevolkingsaantal, het fenomeen van migratie, het internetwinkelen en de hoge productie van nieuwbouw waardoor er een overaanbod ontstaat.

Stefaan Piens van het Agentschap Ondernemen nam de resultaten van een interprovinciale studie rond koopstromen onder de loep. Uit deze studie blijkt dat er een toename van de leegstand is met 69%, vooral in de kernwinkelgebieden. Uit de studie blijkt ook dat panden die te huur worden aangeboden, minder lang leeg staan dan panden die te koop staan. Een derde van de leegstaande panden heeft de vroegere uitbater als eigenaar. De ligging van het pand blijkt één van de belangrijkste factoren van leegstand te zijn. Vanuit de overheid werden daarom een aantal aanbevelingen geformuleerd, zoals het stimuleren van de verhuur van leegstande panden, eerder dan de verkoop, de mogelijkheid voorzien voor korte termijn huur en gemakkelijker toegang tot kredieten voor starters. De overheid heeft ook een belangrijke rol op het vlak van communicatie. Zo zijn heel wat mensen zich niet bewust van het feit dat ze een vrijstelling van de onroerende voorheffing kunnen bekomen gedurende 3 jaar, indien een leegstaande winkel wordt omgebouwd tot woning.

Tijdens het panelgesprek kwamen ook andere oplossingen naar voren. Rob Van de Velde, Antwerps schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling, meent dat we op diverse niveaus moet inzetten in de strijd tegen leegstand. Van de Velde ziet de structuur van de panden alvast als een belangrijke factor. Vaak toont de realiteit aan dat bepaalde panden niet meer geschikt zijn voor de huidige retail. Het is de taak van de overheid om hier iets aan te doen, zodat er een nieuwe impuls kan komen, bijvoorbeeld door een samenvoeging van de panden op stedenbouwkundig vlak te faciliteren. Ook moet er volgens Van de Velde een vrije invulling van de openingsuren komen, opdat de moderne burger op een goede manier kan worden bediend. De Antwerpse schepen hecht tevens belang aan het stimuleren van nieuw ondernemerschap door middel van bepaalde premies. Ook moet worden vastgesteld dat bepaalde wijken opnieuw hip worden, net omdat mensen het initiatief nemen om zelf activiteiten op poten te zetten. De rol van de buurtcomités mag bijgevolg niet worden onderschat en ook de stad kan hierin een ondersteunende rol spelen.

Ook mobiliteit is een belangrijk instrument om de leegstand te bestrijden. Daar is Vincent van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, rotsvast van overtuigd. Volgens Van Quickenborne is het een verkeerd standpunt om de stad niet meer bereikbaar te maken voor de auto. Dankzij enkele mobiliteitsaanpassingen heeft hij de detailhandel in zijn stad zien heropleven. Zo werden parkeergarages in eigen beheer genomen, waardoor er kon worden gewerkt met aantrekkelijke tarieven. Verder is er volgens de Kortrijkse burgemeester een noodzaak tot regulering. Aan eigenaars van leegstaande panden werd bijvoorbeeld de mogelijkheid gegeven om in te stappen in een project indien zij een verhoogde leegstandsheffing wilden vermijden. Jonge ondernemers konden de leegstaande panden gedurende het eerste jaar huren aan een prijs, die door de stad werd vastgelegd. Nadien dienden zij met de eigenaar zelf te onderhandelen over een marktconforme prijs. Net zoals Rob Van de Velde meent de burgemeester van Kortrijk ook dat de mensen zelf moeten kunnen beslissen wanneer ze willen winkelen.

Share: