Huurovereenkomst ondertekend door een van beide echtgenoten is rechtsgeldig

20 juni 2017
Teaser: 

Stel: je krijgt te maken met een echtpaar dat een gezinswoning wil huren. De huurovereenkomst wordt echter enkel getekend door één van beide echtgenoten. Is de huurovereenkomst dan wel rechtsgeldig? We krijgen hierover geregeld vragen binnen, maar de wetgever is hierover klaar en duidelijk: een huurovereenkomst voor een gezinswoning die wordt ondertekend door een van beide echtgenoten is wel degelijk rechtsgeldig - gelet op het wettelijk vermoeden dat het recht op de huur aan beide echtgenoten toebehoort, ook al heeft slechts een van hen de huurovereenkomst gesloten. De registratie van de huurovereenkomst kan om die redenen dan ook niet worden geweigerd.

Wettelijk en feitelijk samenwonenden
Deze regels gelden ook voor wettelijk samenwonenden. Louter door samen te wonen, wordt de andere partner van rechtswege medehuurder.

Bij feitelijk samenwonenden is enkel de partner die het contract heeft ondertekend, gebonden. Hij alleen is verantwoordelijk voor de betaling van de huurprijs en hij alleen kan de huur opzeggen zonder instemming van de anderen.

Meer weten over dit thema? Op 13 september kan je in Mechelen terecht voor de nieuwe Vastgoedacademie 'Samenwonen en samen huren: wat je als makelaar en (ver)huurder moet weten'.

Op CIBweb.be kan je onze modeldocumenten met betrekking tot huur raadplegen.

Share: