Indexsprong voor huurprijzen Wallonië

21 maart 2016
Teaser: 

Er komt een indexsprong voor de huurprijzen in het Waals gewest. Een decreet van 3 maart 2016 (BS 11 03 2016) zorgt ervoor dat de huurprijzen een jaar lang niet geïndexeerd kunnen worden.

Om dit te realiseren wordt een nieuwe indexatieformule ingevoegd in art. 6 van de Woninghuurwet. Volgens de bevoegde minister, Paul Furlan (PS), zal deze indexsprong ervoor zorgen dat 400.000 huurders over een periode van vijf jaar tussen 270 en 400 euro kunnen besparen.

Nieuwe rekenformule

De nieuwe rekenformule voor de indexatie zal gelden tot het einde van de duurtijd voor alle contracten die lopende zijn op 1 april 2016. De nieuwe formule luidt: ‘basishuurprijs vermenigvuldigd met het indexcijfer op de vorige verjaardagsdatum en gedeeld door het aanvangscijfer (aanvangsindex)’. Doordat telkens moet worden teruggegaan naar het indexcijfer van de vorige verjaardagsdatum garandeert men dat telkens een jaar indexatie niet kan worden toegepast.

In normale omstandigheden (nu dus enkel in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) wordt de basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en dit totaal gedeeld door de aanvangsindex.

Share: