Kraken wordt ten vroegste na de zomer strafbaar

14 juli 2017
Teaser: 

De Kamercommissie Justitie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar moet maken, maar de tekst kan niet meer voor de zomervakantie in de plenaire Kamer worden goedgekeurd. De Franstalige oppositiepartijen PS en CDH hebben een tweede lezing gevraagd, waardoor het voorstel over het parlementair verlof wordt getild. N-VA, CD&V, Open VLD én oppositiepartij SP.A reageren misnoegd.

Het voorstel rond een strengere kraakwetgeving werd dit voorjaar in allerijl opgesteld door de federale meerderheid in samenspraak met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), nadat er heel wat ophef was ontstaan rond de krakersproblematiek in Gent. Het huis van een paar dat tijdelijk in het buitenland verbleef, was plots bewoond door een groep Roma, maar omdat kraken op zich niet strafbaar is kon de politie maar weinig doen. Kraken moest strafbaar worden, zodat politie en vrederechter in de toekomst wel zouden kunnen optreden.

Onderscheid bewoonde en onbewoonde panden
Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en onbewoonde panden. Als iemand binnendringt in een bewoond pand, is er sprake van woonstschennis en kunnen politie en parket de persoon meteen uit het huis zetten. Dat geldt ook voor krakers die al lang in een bewoond pand verblijven, zonder dat er nog een bewijs van inbraak is.

Ook bij het kraken van een onbewoond pand kunnen politie en parket optreden, maar dan na klacht van de eigenaar of huurder. De vrederechter kan dan - na een analyse van de verblijfsrechten van eigenaar, huurder en krakers - die laatsten bevelen om het pand te verlaten binnen een maximale termijn van één maand. De rechter brengt dan ook het OCMW op de hoogte, om mee te zoeken naar een nieuw onderkomen voor de krakers.

Tweede lezing
De gezamenlijke compromistekst van Open VLD, N-VA, CD&V en MR werd goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie, maar tot een algemene stemming in de voltallige Kamer komt het nog niet. PS en CDH liggen dwars en vragen een tweede lezing.

Bij CDH klinkt het dat het wetsvoorstel sinds het werd neergelegd enorm is geëvolueerd, wat de leesbaarheid ervan heeft aangetast. Een tweede lezing moet meer duidelijkheid scheppen en eventueel nog verbeteringen opleveren, zegt Kamerlid Christian Brotcorne. Voor de Franstalige christendemocraten moet de procudure voor de vrederechter bijvoorbeeld nog verder worden versterkt.

Bij de PS is het probleem meer moreel van aard. "Kraken is geen wondermiddel, maar het is wel een tijdelijke oplossing die voor veel krakers het enige alternatief is voor een leven op straat vol fysiek en psychisch geweld", zegt Kamerlid Özlem Özen. Het debat moet dus worden uitgebreid naar het toenemend gebrek aan toegang tot de private huurmarkt en het gebrek aan sociale woningen, in plaats van 'een bazooka te gebruiken om een muis te doden', klinkt het.

Bron: Knack

Lees het volledige artikel.

Share: