Lokale overheden moeten beleid voor kernen herzien

10 november 2015
Teaser: 

“De winkelleegstand in Vlaanderen nam sinds 2008 met maar liefst 70 procent toe, vooral in de kleinere steden en gemeenten. Tegelijk daalde het aandeel van de detailhandelwinkels op 10 jaar tijd van 45,6% naar 37,4%. Kleinhandel kan op zichzelf niet meer overleven in de meeste Vlaamse kernen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Een groot deel van de kernen van onze steden en gemeenten zal er volgens de ondernemersorganisatie helemaal anders moeten gaan uitzien willen we ze leefbaar en bruisend houden.

Detailhandel blijft belangrijk, maar alleen detailhandel is onvoldoende. In de visie van UNIZO moet een kern van een stad of gemeente een zone zijn waar alle bedrijvigheid die niet omgevingsbelastend is een plaats krijgt. Dat gaat over horeca, detailhandel, ketenwinkels, makers, diensten, starters, producenten, freelancers…, maar evengoed over scholen, ziekenhuizen, openbare instellingen, rusthuizen of culturele instellingen. UNIZO noemt dit ‘De Bedrijvige Kern’. Ze onderscheidt twee modellen van de Bedrijvige Kern, afhankelijk van de grootte van de gemeente: een Fun&Runshoppingkern of een Runshoppingkern.

Aanpassing stedenbouwkundige voorschriften

Lokale overheden moeten hun beleid voor hun kernen dus drastisch herzien. “Al te vaak neemt een lokaal bestuur een beslissing over de inrichting van de stads- of gemeentekern die nefast is voor de economische activiteit”. Het model van de Bedrijvige Kern vraagt een grondige aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften, de winkelstraten, Ruimtelijke Uitvoeringsplannen… “Maar vooral vraagt dit nieuwe model een mentaliteitswijziging van de lokale overheden”. De lokale overheden staan echter niet alleen, UNIZO gaat hen hierin bijstaan.

Detailhandel als hart
 

De Bedrijvige Kern is een afgebakende kern in een stad of gemeente, met aaneengesloten handel en/of andere bedrijvigheid. Het hart van de bedrijvige kern is nog steeds de detailhandel. Afhankelijk van de potenties van de kern wordt de handelskern verweven of uitgebreid met bedrijvigheden die zich kunnen inpassen in het fijnmazige net van die kern, zoals freelancers, starters, dienstenbedrijven of vrije beroepen. Maar ook scholen, ziekenhuizen, openbare instellingen, rusthuizen of culturele instellingen. De Bedrijvige Kern is een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor alle types van kernen.

Bron: Unizo

Share: