N-VA en Open VLD oneens over 'volgebouwd Vlaanderen'

20 oktober 2016
Teaser: 

De Vlaamse regering wil voorkomen dat Vlaanderen volgebouwd wordt, maar Open VLD en N-VA raken het niet eens over de maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Per dag verdwijnt er zes hectare open ruimte in Vlaanderen. Vaak wordt die grond overgoten met beton. Verschillende mensen trokken daarvoor al aan de alarmbel en de Vlaamse Regering gaf al te kennen dat het 'tegengaan van dat ruimtebeslag' een van haar prioriteiten is. 'Betonstop', was het woord dat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) bedacht om die doelstelling te omschrijven.

Woonuitbreidingsgebieden
Eigenlijk komt het erop neer dat de Vlaamse Regering wil tegengaan dat Vlaanderen volgebouwd wordt. Een belangrijk discussiepunt daaromtrent handelt over de bouwgrond die als reservebouwgrond wordt beschouwd. Naast de reguliere bouwgrond, erkent een decreet uit de jaren '70 bepaalde percelen als 'woonuitbreidingsgebied'. Van de 42.000 hectare onbewoonbare bouwgrond die nog open staat, wordt er 13.748 als reserve beschouwd. Open VLD en N-VA verschillen echter totaal van mening over wat er moet gebeuren met die grond. De vlaams-nationalisten willen die meerderheid van die percelen schrappen als bouwgrond en als nieuwe open ruimte bestempelen, Open VLD liever niet.

Meningsverschil
Wilfried Vandaele (N-VA) zegt dat er 'meer dan genoeg gewone bouwgrond in woongebied is om de behoefte van 300.000 extra woningen tot 2050 op te vangen'. Zijn partij stelt dan ook voor danig te snijden in het aantal woonuitbreidingsgebieden. "Uiteraard moet je die niet zomaar 'afpakken' van de mensen", zegt Vandaele. Maar mits een 'vergoeding, compensatie, verplaatsbare bouwrechten, enz.', moet die operatie wel mogelijk zijn. De Vlaamse liberalen zijn echter een heel andere mening aangedaan. "We moeten mensen toch enige rechtszekerheid bieden", zegt Lydia Peeters (Open VLD). "Die reservegebieden zijn wel het bezit van iemand. Je kan daar niet zomaar in snijden."

Twee lijsten
Schauvliege werkt momenteel aan twee lijsten, een positieve en negatieve lijst. De eerste bevat alle woonuitbreidingsgebieden die gebruikt kunnen worden als bouwgrond, de andere somt alle percelen op die wél geschrapt kunnen worden. Er bestaat nog geen overeenstemming onder de meerderheidspartijen over die lijsten.

Bron: De Tijd

Lees het volledige artikel.
 

Share: