Nieuw vanaf 2015: Onroerenderfgoeddecreet

28 oktober 2014
Teaser: 

Onroerend erfgoed is een begrip dat vele ladingen dekt. De tijden van een apart decreet voor elke erfgoedsoort zijn echter voorbij. 

Vanaf 1 januari 2015 worden alle erfgoedsoorten (monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, archeologie) in één overkoepelende regelgeving gegoten, het zogenaamde Onroerenderfgoeddecreet. Dat wordt verder uitgewerkt in een Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering (BS 27/10/2014). Het uitvoeringsbesluit inzake archeologie volgt later nog. Meer info over het nieuwe decreet.

Share: