Omgevingsvergunning: gemeenten kunnen uitstel vragen tot 1 juni

23 januari 2017
Teaser: 

Op 23 februari treedt de veelbesproken omgevingsvergunning in werking. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen vrijdag in een persmededeling bevestigd. Belangrijk om weten: steden, gemeenten of provincies die de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, krijgen de mogelijkheid om uitstel te vragen tot 1 juni.

Vorige week raakte het nieuws bekend dat de start van de omgevingsvergunning mogelijk met enkele maanden zou uitgesteld worden. Op vrijdag 20 januari verduidelijkte de Vlaamse regering het één en ander in een persmededeling.

Enkel uitstel op vraag van gemeenten

Concreet zullen steden, gemeenten of provincies die de omgevingsvergunning op 23 februari nog niet digitaal kunnen behandelen, aan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege uitstel kunnen vragen. Zij hoeven pas op 1 juni 2017 van start te gaan met de nieuwe (digitale) procedure. Er komt dus geen algemeen uitstel, maar louter een uitstel voor die gemeenten die hierom vragen.

Dat betekent dat een bouwheer of een projectontwikkelaar zich tussen 23 februari en 1 juni best goed informeert om na te gaan of de gemeente waarin het project zich situeert al dan niet uitstel heeft gevraagd. Zo niet, dan wordt vanaf 23 februari de nieuwe procedure onverkort toegepast. Werd er wel uitstel gevraagd, dan zal de vergunningsprocedure slechts in beperkte mate veranderen. De aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning en van een milieuvergunning blijven gescheiden.

Wat verandert er hoe dan ook op 23 februari?

Op 23 februari wordt wel sowieso overgeschakeld naar de permanente milieuvergunning. Een nieuw toegekende milieuvergunning zal dus permanent geldig blijven en niet langer gebonden zijn aan een termijn van maximaal 20 jaar.

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal nog niet digitaal moeten worden ingediend, behalve wanneer een architect er zijn medewerking aan heeft verleend. Aanvragen via een architect moeten vanaf 23 februari 2017 sowieso digitaal verlopen.

Projecten waarvoor het vergunningstraject op Vlaams niveau loopt, zullen vanaf 23 februari volgens de nieuwe procedure verlopen. Op Vlaams niveau is van uitstel geen sprake.

Decreetswijziging

Voor minister Schauvliege wordt het een race tegen de klok om tijdig een decreetswijziging te laten goedkeuren. Wij houden je alvast op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Lees hier de integrale persmededeling van de Vlaamse regering.

 

Share: