Uitbreiding bijzondere informatieplicht vanaf 1 maart

26 januari 2015
Teaser: 

Wie dacht dat de recente informatieplicht onroerend erfgoed de laatste in rij was, moeten we helaas teleurstellen. Vanaf 1 maart moet je als vastgoedmakelaar rekening houden met een uitbreiding van je bijzondere informatieplicht. En dit als gevolg van het Decreet Complexe Projecten dat dan in werking treedt.

Het Decreet Complexe Projecten moet toelaten om grote projecten, waarbij er ook een ruimtelijke herbestemming noodzakelijk is, in één globale procedure te gieten. Vereenvoudiging dus. Zo wil men tijdswinsten creëren om belangrijke investeringsprojecten sneller te realiseren.

Uitbreiding bijzondere informatieplicht

Voor de vastgoedmakelaar voorziet het decreet onder meer in een uitbreiding van de bijzondere informatieplicht. Concreet zal de vastgoedmakelaar de koper op de hoogte moeten brengen over een eventueel voorkooprecht in het kader van dit decreet. Ook moet de vastgoedmakelaar de koper informeren of het onroerend goed deel uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

Beide besluiten worden opgenomen in het plannenregister, het projectbesluit bijkomend ook in het vergunningenregister. De relevante informatie zou dus normaliter opgenomen moeten zijn in het stedenbouwkundig uittreksel.

De CIB modeldocumenten zullen met ingang van 1 maart 2015 aangepast worden aan deze nieuwe regelgeving.

Share: