Uitstel nieuwe omgevingsvergunning goedgekeurd

30 januari 2017
Teaser: 

Vorige week lieten we weten dat gemeenten die de nieuwe omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, uitstel kunnen vragen tot 1 juni. Het Vlaams Parlement heeft hiervoor in sneltempo een decreet goedgekeurd. Opvallend: alleen gemeenten kunnen uiteindelijk uitstel vragen. Voor de provincies is er geen sprake van extra flexibiliteit.

Zoals reeds aangekondigd krijgen de gemeenten dankzij het zopas goedgekeurde decreet de mogelijkheid om uitstel te vragen voor de toepassing van de nieuwe procedures tot 1 juni 2017. Dit impliceert dat in deze gemeenten voorlopig de aparte vergunningstrajecten blijven bestaan voor stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen en verkavelingsvergunningen. De oude regelgeving blijft dus enkele maanden extra van kracht.

Geen uitstel voor de provincies
Opvallend: alleen gemeenten kunnen uitstel vragen. Voor de provincies is er geen sprake van extra flexibiliteit. Nochtans zijn er ook op provinciaal niveau signalen dat de implementatie niet van een leien dakje verloopt. Daarom wilde minister Schauvliege oorspronkelijk ook de provincies facultatief uitstel verlenen maar ze werd daarbij teruggefloten door de andere ministers binnen de Vlaamse regering. Op provinciaal niveau gaat het Omgevingsvergunningsdecreet dus onverkort in uitvoering op 23 februari, waardoor aanvragen geïntegreerd en digitaal moeten worden ingediend.

Aktename door minister Schauvliege
Gemeenten die uitstel wensen, moeten tussen 1 en 14 februari een officiële beslissing nemen. Om het uitstel effectief te bekomen moet minister Schauvliege, als minister van Omgeving, er akte van nemen. Dit betekent dat er voor elke gemeente een mededeling zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor het voor professionals en burgers die bvb. een stedenbouwkundige aanvraag willen indienen iets gemakkelijker wordt om na te gaan welke procedures nu juist moeten worden toegepast. Beroepsprocedures (bvb. bij de Deputatie) zullen worden behandeld volgens dezelfde procedures als de oorspronkelijke aanvraag.

Permanente milieuvergunning en digitale indiening
Zoals eerder aangekondigd blijft de overgang naar de milieuvergunning van onbepaalde duur behouden. Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waar een architect bij is betrokken moeten ook steeds digitaal worden ingediend. Let wel, dit geldt enkel voor aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning en niet voor verkavelingsvergunningen. Voor de faciliteitengemeenten geldt dat aanvragen die in het Frans zijn opgesteld ook nog steeds analoog mogen worden ingediend, aangezien het softwaresysteem nog geen Franstalige aanvraagmodule bevat.

Vanaf 1 juni treedt het Omgevingsvergunningendecreet overal volledig in werking. Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning zullen dan digitaal moeten worden ingediend en afgehandeld.

Bron: Voorstel van decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 25 januari 2017.

Share: