Vakantiehuisje tegen klein beschrijf kopen: dit zijn de voorwaarden

16 januari 2017
Teaser: 

De koper van een bescheiden woning die in het Vlaams Gewest ligt, kan in bepaalde gevallen genieten van het zogenaamde 'klein beschrijf': in dat geval betaalt de koper een verkooprecht van slechts 5% in plaats van de normale 10%. Maar wat zijn de voorwaarden bij de aankoop of het bezit van een vakantiehuisje zoals een chalet of caravan?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft hierover onlangs duidelijkheid geschept en richt zich hierbij op twee situaties.

Aankoop van vakantiehuis in recreatiegebied

De eerste situatie betreft de aankoop van een chalet of een ander soort vakantiehuisje in recreatiegebied. Vlabel verduidelijkt dat men bij dergelijke aankoop wel degelijk van het klein beschrijf kan genieten. Maar: de koper draagt de volledige verantwoordelijkheid om te voldoen aan de inschrijvingsverplichting in het bevolkingsregister op het desbetreffende adres.

Geen permanente bewoning toegelaten?

Als later blijkt dat op het adres geen permanente bewoning toegelaten is, waardoor de inschrijving wordt geweigerd, dan zal de koper de (5%) aanvullende rechten moeten betalen, plus een belastingverhoging. De koper gaat dus best grondig na of permanente bewoning in de chalet mogelijk is, voordat hij in de akte laat inschrijven dat hij beroep wil doen op de gunstregeling van het klein beschrijf.

Aankoop van woning terwijl koper al vakantiehuis bezit

Een tweede situatie handelt over de mogelijke toepassing van het klein beschrijf voor de aankoop van een woning, wanneer de koper al een caravan of een chalet bezit. Eén van de voorwaarden voor het klein beschrijf luidt immers dat de koper of diens echtgeno(o)t(e) 'nog geen onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd is in volle eigendom mag bezitten'. Vlabel bevestigt dat het bezit van een caravan of een chalet de gunstregeling van het klein beschrijf niet in de weg staat (aangezien deze gelegen zijn in zones voor recreatie en als dusdanig niet voor bewoning zijn bestemd).

Maar let op, het bezitten van een chalet of caravan kan wel problemen geven, wanneer de koper destijds bij de aankoop van die chalet of caravan van het klein beschrijf heeft genoten. In dat geval heeft de koper de caravan of chalet immers zelf als woning bestempeld. Het klein beschrijf bij de aankoop van een woning is in dit scenario enkel mogelijk wanneer de caravan of chalet tijdig wordt vervreemd (vóór de aankoop van de woning of – door toepassing van de uitzonderingsregel – binnen een jaar na de aankoop van de woning).

Bron: Vlabel Standpunt nr. 16115 dd. 5 december 2016

Share: