Vastgoed kopen als belegging wordt her en der riskant

28 april 2016
Teaser: 

De prijs van de woningen gaat er lichtjes op achteruit. De rest van het jaar zet die tendens door, voorspellen economen. Vastgoed kopen as belegging wordt her en der riskant.

In alle segmenten gaan de prijzen van de woningen er in België licht op achteruit. Dat blijkt uit de prijsgegevens die het studiebureau de Crombrugghe & Partners op verzoek van Trends berekende. Volgens de ING-econoom Julien Manceaux zet die trend dit jaar door. "Ik verwacht een verdere prijsdaling", klinkt het. "Vlaanderen verteert de vermindering van de woonbonus, terwijl die ook in Brussel en Wallonië wordt aangepakt. Als gevolg van die fiscale schok zouden de prijzen normaal met 5 procent dalen, maar de prijzen zijn vrij stabiel gebleven door de lage rente. 2016 wordt een iets moeilijker jaar op de woningmarkt. De overwaardering met 8 procent, die de Nationale Bank berekende, wordt stilaan uitgevlakt."

Strengere kredietpolitiek
Manceaux laakt het feit dat de overheid al een jaar geen gedetailleerde cijfers publiceert over de woningprijzen. "Voor de vastgoedanalisten is dat een verschrikking", meldt hij. "De belangrijkste leidraad ontbreekt." Collega-econoom Johan Van Gompel (KBC) baseert zich op de index van gecorrigeerde woningprijzen, die België moet neerleggen bij de Europese Centrale Bank. Die zijn volgens hem correcter, omdat ze sterke dalingen of stijgingen in bepaalde segmenten plaatsen en kwaliteitsklassen afvlakken.

Van Gompel stelt op basis van die index een lichte daling vast in de voorbije jaren. Hij voorspelt dat de prijs van de woningen op de secundaire markt dit jaar met 2 procent afneemt. "Dat heeft te maken met het feit dat de gezinnen wel goedkoop kunnen lenen, maar zelf meer kapitaal moeten neerleggen voor ze een hypothecaire lening kunnen afsluiten", verklaart hij. "Een strengere kredietpolitiek weegt op de prijzen. Die politiek is dan weer een gevolg van de inperking van het fiscale voordeel."

Herstel economie
Van Gompel denkt dat het fiscale effect op de prijzen zal uitdoven, en verwacht volgend jaar op de woningmarkt een lichte prijsstijging van 1 procent en in 2018 zelfs 2,5 procent. De belangrijkste factor voor die evolutie is het herstel van de economie. "Dan neemt de werkgelegenheid toe, en meer banen leiden tot meer vastgoedtransacties", argumenteert hij. "Als je werkloos bent of voor je werk vreest, koop je liever geen woning. De rente neemt volgens onze prognose zeker tot 2018 niet toe, wat deze tendens niet afzwakt."

Bron: Trends

Share: