Verplichte archeologienota bij bouwaanvraag wordt eenvoudiger

19 december 2016
Teaser: 

Vanaf 1 januari zal de archeologienota sneller, eenvoudiger en goedkoper gemaakt worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, na diverse klachten.

De nieuwe regels rond het archeologisch onderzoek zijn bedoeld om ons archeologisch erfgoed te beschermen. Maar de invoering van een verplichte archeologienota als onderdeel van een bouwaanvraag zorgde voor heel wat problemen. Zo bleek de verplichting voor maandenlange vertragingen bij bouwprojecten te zorgen en is de kostprijs hoog. Daarom besliste de Vlaamse regering om de archeologienota bij te sturen.

Archeologienota light
Dat is goed nieuws voor wie in historische binnensteden wil bouwen of grond wil verkavelen. Sinds 1 juli is een archeologisch onderzoek door een erkend archeoloog verplicht. Die nota moet u bij uw bouwaanvraag of verkavelingsvergunning voegen. In zo’n nota wordt ingeschat of de grond waarop u uw project wil neerpoten archeologisch waardevol is en hoe er met eventuele archeologische resten zal omgesprongen worden.

Vanaf Nieuwjaar komt er een ‘archeologienota light’, waarbij het bureauonderzoek kan ingeperkt worden. Als zeer eenvoudig kan vastgesteld worden dat er geen verdere maatregelen nodig zijn, zal de omvang van de nota beperkt blijven. Dat is bijvoorbeeld als er geen archeologisch erfgoed aanwezig is, bodemingrepen geen negatieve impact veroorzaken of een opgraving niet tot nuttige kenniswinst leidt.

Vrijstelling
Voorts moet de beoordeling van de archeologienota’s door het Agentschap Onroerend Erfgoed anders verlopen, waardoor ze vlotter bekrachtigd worden. Tot nu toe is het 21 dagen wachten op de beslissing. Een derde aanpassing slaat op de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Die zal sneller en frequenter opgesteld worden, zodat meer percelen worden vrijgesteld van een archeologisch vooronderzoek.

Bron: De Tijd

Lees het volledige artikel.

Share: