Vlaanderen telde nog nooit zo weinig verkavelingen

01 maart 2016
Teaser: 

De Vlamingen zijn kampioenen in het verkavelen van grote lappen grond. Er worden jaarlijks duizenden lappen grond in kleinere stukken gedeeld. Maar het aantal verkavelingen neemt af. Sinds het begin van de telling in 1962 lag het aantal aanvragen om grote lappen grond op te splitsen in kleinere bouwkavels, nooit eerder zo laag.

In 2014 werden 1.855 vergunningen voor verkavelingen uitgereikt, goed voor alles samen 5.031 kavels. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling, in 1962. De cijfers staan in een analyse die het departement Ruimte Vlaanderen naar aanleiding van Batibouw heeft gemaakt.

Naar een verklaring is het niet ver zoeken: bouwgrond wordt almaar schaarser en bijgevolg duurder.

Daarnaast wijzen specialisten ook op enkele demografische trends. Zo zijn de Vlaamse gezinnen kleiner geworden, zijn er almaar meer singles (13 procent) en senioren (19,3 procent). Zij hebben andere woonbehoeften.

Bron: Bouw & Wonen

Share: