Vooral oudere sociale huurders verdienen te veel

13 januari 2015
Teaser: 

11.746 huurders(gezinnen) van sociale woningen beschikten eind 2013 over een inkomen dat hoger was dan de inkomensgrens waaronder men in aanmerking komt voor het huren van een sociale woning. Daarvan hadden 7.826 of 66 procent een kostwinnaar die ouder was dan 50 jaar. 5.255 of 45 procent zijn zelfs ouder dan 60 en 2.824 of 24 procent ouder dan 70. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Katrien Partyka (CD&V).

Dat deze gezinnen over een inkomen hoger dan de inkomensgrens beschikken, is in een aantal gevallen het gevolg van ouder wordende kinderen die voor een inkomen zorgen.

Homans plant maatregelen om te voorkomen dat gezinnen met een inkomen hoger dan de inkomensgrens nog langer een sociale woning kunnen huren. Ze liet al verstaan af te willen van de levenslange huurcontracten voor sociale woningen en - zoals in de private huurmarkt - 3-6-9-contracten te willen afsluiten die opzegbaar zijn als de bewoners voor overlast zorgen of te veel verdienen. De regeling zou enkel gelden voor nieuwe contracten.

Bron: Belga

Share: