Voorkooprecht op de woning: wat nu?

08 augustus 2016
Teaser: 

Stephan Coenen is voorzitter van de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren.

Sommige kopers hebben het ongetwijfeld al meegemaakt: na een lange zoektocht komen ze eindelijk de woning van hun dromen tegen.  Uit instant verliefdheid plaatsen ze onmiddellijk een bod, maar al snel volgt de ontnuchtering: de lokale gemeente heeft voorrang om de woning te kopen en doet dat jammer genoeg ook. In het vakjargon spreken we in zo’n geval van ‘het recht van voorkoop’.

Wanneer er op de woning een voorkooprecht rust, betekent dit dat een persoon of overheidsinstelling voorrang heeft op alle andere kandidaat-kopers om het goed te kopen. En wel tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

Wettelijke en conventionele voorkooprechten

In de praktijk bestaan zowel ‘wettelijke’ als ‘conventionele’ voorkooprechten. Klassiek voorbeeld van het ‘wettelijk’ voorkooprecht is dat van de pachter met betrekking tot de door hem gepachte gronden.

Een ‘conventioneel’ voorkooprecht is niet wettelijk bepaald, maar vloeit voort uit een contractuele afspraak tussen partijen. Een voorbeeld is hier het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract. Beslist de eigenaar om zijn pand te verkopen en vindt hij een goede kandidaat-koper, dan zal hij verplicht zijn om de handelshuurder eerst de kans te geven om zelf het pand tegen de gestelde voorwaarden aan te kopen.

Het is daarbij de taak van de vastgoedmakelaar om je te informeren of er op de woning die je wil kopen al dan niet een voorkooprecht rust.

Share: