Vraag naar hypothecaire kredieten blijft hoog

08 mei 2017
Teaser: 

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 blijkt dat in het eerste trimester 62.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden gesloten voor een totaalbedrag van bijna 7,7 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het eerste trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met 17%. Het overeenstemmende bedrag ligt 28% hoger.

Toch moeten deze cijfers enigszins genuanceerd worden. In de laatste vier trimesters is het totale aantal kredieten, externe herfinancieringen niet inbegrepen, ieder trimester licht dalend. Waar er in het tweede trimester van 2016 nog meer dan 70.000 kredieten werden verstrekt, is dit in het eerste trimester van 2017 om en bij de 62.000 contracten.

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de BVK : "De lage rentevoeten ondersteunen nog steeds de vraag naar hypothecair krediet. Ondanks de licht dalende trend die in de laatste vier trimesters kan worden vastgesteld, blijft hypothecair krediet een zeer belangrijke rol spelen bij het verwerven van een woning. De terugbetalingscapaciteit vormt evenwel meer dan ooit het criterium voor verantwoorde kredietverlening."

Bron: Febelfin

Lees het volledige persbericht.

Share: