Wet op de mede-eigendom is aan evaluatie toe

20 augustus 2015
Teaser: 

In een interview met Humo herhaalden Marc Coucke en Bart Versluys onlangs beiden nog eens hun pleidooi om de wet op de mede-eigendom te wijzigen en de Algemene Vergadering van de vereniging van mede-eigenaars de bevoegdheid te geven om met een meerderheid van 80% te beslissen over de sloop van het appartementsgebouw.

Binnen CIB Vlaanderen wordt deze problematiek waarbij één of twee mede-eigenaars zich verzetten tegen de sloop reeds langer besproken. Een modernisering van de wet op de mede-eigendom dringt zich op.

Op één september van dit jaar zal de nieuwe wet op de mede-eigendom exact vijf jaar in werking zijn. Deze ‘verjaardag’ is voor CIB Vlaanderen een uitgelezen moment om stil te staan bij de implementatie van de wet op het terrein. In de afgelopen vijf jaar hebben de syndici immers heel wat ervaring opgedaan met de praktische toepassing ervan.

In de aanloop naar één september heeft CIB Vlaanderen dan ook het initiatief genomen om deze expertise te bundelen in een uitgebreide knelpuntennota. De knelpuntennota werd ondertussen overgemaakt aan de minister van Justitie. CIB Vlaanderen ziet alvast met belangstelling de reactie van de minister tegemoet.

Share: