NieuwsRSS

Art. 2.9.4.2.11 VCF bepaalt in §1 het volgende: ‘In afwijking van artikel 2.9.4.1.1 bedraagt het verkooprecht 7 % voor overeenkomsten houdende zuivere aankoop, waarbij door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig de geheelheid volle eigendom van een woning wordt verkregen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.’. Om van het 7%-tarief te kunnen genieten moet de koper dus een natuurlijke persoon zijn.

12/06/2018

In het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn moet het Vlaams Gewest bepaalde doelstellingen rond natuurbehoud halen. De overheid kan dit echter niet alleen realiseren. De beleidsmakers willen daarom ook de burger en in het bijzonder de particuliere eigenaar betrekken bij het natuurbehoud. Natuurbeheerplannen spelen daarbij een cruciale rol. De Vlaamse regering voorziet daarom voortaan extra fiscale stimuli voor wie een natuurbeheersplan afsluit.

11/06/2018

Steeds meer gebouwen hebben airco's en deze verbruiken veel energie. Om dit te beperken moeten airco's voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige. Zo kan het energieverbruik beperkt worden.

11/06/2018

De kogel is door de kerk. De hervorming van de wet op de mede-eigendom werd gisteren op de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. We kunnen dan ook met 100% zekerheid meegeven dat de gewijzigde wet op de mede-eigendom op 1 januari 2019 in werking zal treden.

08/06/2018

Op 1 mei is een vernieuwd insolventierecht in werking getreden (KB van 26 april 2018). Grote vernieuwing is dat de beoefenaars van een vrij beroep, zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders, voortaan ook een insolventieprocedure kunnen opstarten. Voor hen wordt het dus mogelijk om bijvoorbeeld de boeken neer te leggen of bescherming te bekomen tegen bepaalde schuldeisers, wat in het verleden niet het geval was.

04/06/2018

De hervorming van de wet op de mede-eigendom nadert de eindmeet in het Parlement. Op 22 mei werd de ontwerptekst in tweede lezing goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie, inclusief een aantal amendementen die door de meerderheidspartijen werden ingediend. Twee amendementen trekken hierbij de aandacht: het verlenen van een voorrecht ten gunste van de vereniging van mede-eigenaars indien een mede-eigenaar verzuimt om de kosten en lasten te betalen, en de datum van inwerkingtreding van de wet.

04/06/2018

De Nationale Bank maant de Belgische banken aan tot grotere voorzichtigheid bij de toekenning van woonkredieten. Sommige tarieven liggen ongezond laag en het aandeel van risicovolle leningen ligt te hoog, vindt de toezichthouder.

04/06/2018

Pagina's