NieuwsRSS

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) blijft met de regelmaat van de klok nieuwe standpunten innemen, die belangrijke wendingen met zich mee kunnen brengen voor de vastgoedfiscaliteit. VLABEL kan sinds kort ook als rulingdienst optreden en bepaalde constructies aftoetsen. Zo heeft VLABEL zich recent uitgesproken over het onderbrengen van vastgoed in een burgerlijke maatschap.

07/11/2017

De nieuwe antikraakwet, waar CIB Vlaanderen mee voor ijverde, is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.

06/11/2017

Op maandag 30 oktober werd de Brusselse Huurordonnantie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit is de eerste stap in de regionalisering van de federale huurwetgeving. Deze Ordonnantie breidt de vandaag reeds bestaande Brusselse Huisvestingscode verder uit. Nieuw is dat er specifieke regels van toepassing zullen zijn op elk huurcontract betreffende een woning, dus ook op studentenhuisvesting, tweede verblijven, … De enige uitzondering zijn de toeristische logies. De nieuwe regelgeving zal op 1 januari 2018 in werking treden.

06/11/2017

Hoewel ze daar recht op hebben, vroegen ruim 10.000 eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen het afgelopen jaar hun groenestroomcertificaten bij hun distributienetbeheerder Infrax/Eandis niet aan. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

31/10/2017

Wie voldoende geld heeft en toch van plan was een huis te kopen, stelt die aankoop best niet langer uit, zeggen verschillende vastgoedexperts en economen. Zowel de woningprijzen als de rente zitten in stijgende lijn.

30/10/2017

Het wordt als burger moeilijker om bij een rechter protest aan te tekenen tegen een project als Uplace of Oosterweel. Het kan alleen nog als je ook tijdens het openbaar onderzoek - het moment waarop de aanvraag tot vergunning bekend wordt gemaakt - een 'gemotiveerd standpunt, opmerking, of bezwaar' indient, zo bericht De Standaard maandag.

30/10/2017

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet om het S-peil te gebruiken als indicator voor de isolatie- en ventilatiewaarde van een nieuwbouwwoning. Op zich is dat een goede zaak, zeggen de Bouwunie en het Netwerk Architecten Vlaanderen, maar ze waarschuwen dat de isolatienorm nieuwbouwwoningen nog een stuk duurder zal maken.

30/10/2017

Pagina's