NieuwsRSS

De Europese economie is in die mate hersteld dat Mario Draghi vanaf januari de dosis medicijnen zal halveren. Vanaf dan koopt de Europese Centrale Bank (ECB) maandelijks nog voor 30 miljard aan obligaties op, half zoveel als voordien. Het meest in het oog lopende effect van het besluit is dat op de rente. Een zeer belangrijk gegeven voor iedereen die een hypotheek heeft of er een wil afsluiten.

27/10/2017

De Belg leent steeds meer voor de aankoop of bouw van een woning, zo blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) voor het derde kwartaal van 2017. Toch blijft de kredietverlening heel gezond, verzekert men bij de BVK. "Amper 1,1 procent van de leningen kent een achterstand."

27/10/2017

De gemiddelde Brusselse huurprijzen zijn de afgelopen drie jaar zo goed als stabiel gebleven. Dat blijkt uit de cijfers van een onderzoek van de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR). Voor de 5.000 onderzochte woningen bleek de gemiddelde huurprijs 710 euro te bedragen.

27/10/2017

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat er in het derde trimester van 2017 55.000 hypothecaire kredietovereenkomsten zijn verstrekt voor een totaalbedrag van 7,2 miljard euro, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is er evenwel een daling van het aantal verstrekte kredieten met 20,4%. Het overeenstemmende bedrag daalde met 11,3%. Niettemin blijft de kredietverlening in het derde trimester op een erg hoog niveau, vooral vergeleken met de jaren vóór 2015.

26/10/2017

Minder open ruimte innemen en compacter gaan wonen. Dat is de boodschap die we vanuit alle hoeken te horen krijgen. Maar wat betekent dit nu concreet voor de vastgoedsector? Tijdens het 18de Vastgoedcongres op 8 december in Kursaal Oostende werpen we samen met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck een ruime toekomstblik op de vastgoedmarkt.

24/10/2017

Tussen de ondertekening van het compromis en het verlijden van de akte verlopen doorgaans vier maanden. In die tijd kan er veel gebeuren. Het zou niet de eerste keer zijn dat een koper net dan overlijdt door een ongeval. Als vastgoedmakelaar kan je een polis onderschrijven die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt vóór de datum van het verlijden van de akte. Deze verzekering is kosteloos voor de koper.

24/10/2017

Op initiatief van de ministers Ducarme (KMO) en De Block (Volksgezondheid) keurde de ministerraad vorige week een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de carensmaand voor arbeidsongeschikte zelfstandigen halveert. Ondernemersorganisatie Unizo ziet de halvering als een belangrijke stap naar de verdere uitbouw van een gelijkwaardig sociaal vangnet voor ondernemers.

24/10/2017

Pagina's