NieuwsRSS

De Vlaamse regering voegt de verbeterings- en renovatiepremie samen tot één renovatiepremie. De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2019.

13/08/2018

Kom je soms verhuurders tegen die verhuren in Antwerpen en problemen hebben met hun huurder? Dan kan de gratis huurbemiddeling van stad Antwerpen helpen. Samen met beide partijen zoekt men naar een oplossing.

13/08/2018

Sinds 30 juli is de functie van hypotheekbewaarder afgeschaft. Zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden overgenomen door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

13/08/2018

Vanaf 1 september wordt het verkoopverbod tussen echtgenoten opgeheven. Tot nu toe gold het principe dat echtgenoten, wat ook hun huwelijksstelsel is, geen koopcontract kunnen aangaan behoudens vier wettelijke uitzonderingen (art. 1595 BW). Dit verbod was volgens de wetgever gedateerd.

13/08/2018

Niet alleen onze Belgische atleten, maar ook onze CIB-modeldocumenten doen het fantastisch. Wist je dat er in juni een nieuw record gevestigd werd? Zo werden er voor het eerst meer dan 10.000 modeldocumenten gedownload op één maand tijd!

13/08/2018

De tijd dat bouwvergunningen vooral afgeleverd werden aan private personen, meestal voor de bouw van het eigen huis, is voorbij. Woonprojecten worden het werk van grote spelers.

10/08/2018

Bij de verkoop van vastgoed worden de meeste kosten gedragen door de koper. Als het van een team experten afhangt, zal ook de verkoper zijn steentje moeten bijdragen en 25 procent van het ereloon van de notaris voor zijn rekening nemen.

10/08/2018

Pagina's