NieuwsRSS

Begin dit jaar hebben we vanuit CIB Vlaanderen en CIB Kust geprobeerd om de overgangsperiode voor het aanvragen van een brandveiligheidsattest te laten verlengen. Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) was daar echter absoluut niet toe bereid. Er is dus geen verlenging van de overgangsperiode gekomen: deze is definitief afgelopen op 1 april 2018, alle gegronde argumenten ten spijt.

04/05/2018

België werd onlangs door het Europees Hof van Justitie veroordeeld omdat de belasting op inkomsten uit onroerende goederen anders wordt berekend voor woningen in ons land dan voor woningen in het buitenland. “Dat is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal”, klonk het bij het Hof. Ons land moet nu op zoek naar een oplossing. Een van de pistes die op tafel liggen, is om overal de reële huurinkomsten te belasten. Het idee alleen al leidt tot de nodige onrust op de private huurmarkt, en daar is niemand bij gebaat. Vanuit CIB Vlaanderen doen we er intussen alles aan om de beleidsmakers duidelijk te maken dat een dergelijke ‘oplossing’ grote gevaren inhoudt.

04/05/2018

De Belg heeft in de eerste drie maanden van 2018 opvallend minder geleend om te verbouwen. Het aantal kredieten voor renovatie daalde met ruim 20 procent (-3.912) tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook bij kredieten voor aankoop plus renovatie was er een daling (-6,2 procent). Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

02/05/2018

Vanaf 1 september 2018 geldt het nieuwe erfrecht. En dat zal zijn (financiële) gevolgen hebben voor successieplanningen met vastgoed. Wat gebeurt er met oude schenkingen? Worden die aangepast aan de nieuwe spelregels? Wat met reeds gedane planningen? Meester Nathalie Labeeuw (Cazimir Advocaten) lichtte voor ons alvast een tipje van de sluier.

30/04/2018

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet gaat pas begin 2019 in voege en niet op 1 september 2018 zoals oorspronkelijk gepland. Een exacte datum is nog niet bekend.

27/04/2018

Wie een leegstaand pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar lang een vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist

27/04/2018

Het ziet ernaar uit dat we de langverwachte hervorming van de wet op de mede-eigendom na de zomervakantie mogen verwachten. Afgelopen dinsdag werden de teksten in eerste lezing goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie, inclusief een aantal amendementen die waren ingediend door de meerderheidspartijen. Op 22 mei volgt een tweede lezing. Na finale goedkeuring door de Kamercommissie Justitie zal het wetsontwerp voor verdere behandeling en definitieve goedkeuring aan de plenaire vergadering worden voorgelegd.

26/04/2018

Pagina's