NieuwsRSS

Goed vijf jaar geleden ondertekenden de voorzitters van CIB Vlaanderen en van de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) een samenwerkingsprotocol boordevol praktische afspraken. Het verkoopproces tussen vastgoedmakelaar en notaris vlotter laten verlopen: dat was en is nog steeds het doel. De komende weken staan we graag stil bij de verschillende werkafspraken. Vandaag in deel 1: wie moet de nodige attesten opvragen?

24/09/2018

Als verkopende vastgoedmakelaar heb je klanten uit allerlei gezinssituaties. De ene (ver)koper is getrouwd, de andere is wettelijk of feitelijk samenwonend. Hoe belangrijk is het familiaal statuut van de (ver)kopers nu eigenlijk met het oog op verkoop? Waar zitten de verschillen?

18/09/2018

De laatste tijd bereiken ons af en toe verhalen over kandidaat-kopers die grote bedragen cash op tafel willen leggen voor woningen die ze nog niet eens hebben gezien. Krijg je als vastgoedmakelaar soms gelijkaardige vragen, houd dan je antiwitwasplicht in het achterhoofd en meld verdachte handelingen onmiddellijk aan de Antwitwascel (CFI).

18/09/2018

Iedereen die dat wil, kan vandaag de inzage of een afschrift vragen van alle stukken uit een bouwdossier. Dit kan een aanvraag tot vergunning zijn, verleende adviezen, de beslissing waarbij al dan niet een vergunning wordt toegekend, eventuele bezwaarschriften, ... Wil je een kopie van een bouwplan opvragen, dan kan dat echter niet zomaar. In dat geval moet je namelijk rekening houden met het auteursrecht.

11/09/2018

Het saneren van vervuilde grond als gevolg van een lekkende stookolietank is voor particulieren geen goedkope aangelegenheid. Zeker wanneer zij niet kunnen rekenen op financiële steun door de overheid. Bovendien is het erg moeilijk om het risico op bodemverontreiniging door een stookolietank te laten dekken door een verzekeringsmaatschappij. Daarom weerklinkt al lang de roep naar de oprichting van een stookolietankfonds dat particulieren de nodige financiële steun en expertise moet bieden. Als alles goed gaat, kan het fonds op 1 januari 2019 van start gaan.

11/09/2018

Een recordaantal Vlamingen bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht. In ruil daarvoor krijgen ze een fikse korting op de onroerende voorheffing, of zelfs een volledige vrijstelling. Vorig jaar ging het al om meer dan 21.000 Vlamingen.

11/09/2018

Sinds 1 juni is geen sprake meer van het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI). In de plaats is er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien heeft wie een woning koopt voor minder dan €200.000 (of €220.000 in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) recht op een rechtenvermindering (korting) van €5.600. Dit komt de facto overeen met een abattement van €80.000. Met betrekking tot dit laatste ontvangt Covast geregeld vragen van kandidaat-kopers én vastgoedmakelaars. Moet je het Covast-honorarium meerekenen voor het referentiebedrag van €200.000 of €220.000 (inclusief, dan wel exclusief)?

10/09/2018

Pagina's