NieuwsRSS

Het aantal bouwaanvragen in Vlaanderen is in de eerste jaarhelft met een kwart gedaald. Een tijdelijke dip? Niet voor de nieuwbouw van huizen.

24/10/2017

In tegenstelling tot wat was aangekondigd in het zomerakkoord van de federale regering, komt er dan toch geen grootschalige btw-hervorming om de bouw- of renovatiekosten voor verhuurders te verlichten. Het opzet was om vanaf 2018 een keuzestelsel in te voeren waarbij ook onroerende verhuur aan ondernemingen met btw mogelijk zou worden. De verhuurder zou hierbij de btw op de kosten met betrekking tot bouw en renovatie kunnen recupereren. Nu blijkt dat de hervorming strandt om budgettaire redenen.

24/10/2017

Een woonhuis in ons land kost vandaag gemiddeld 243.344 euro. Dat is 1,7 % duurder dan begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die de notarissen verzamelden. Nooit werd er in België in één trimester zoveel vastgoed verkocht.

19/10/2017

Sinds 1 april 2017 moet elke VME de benoeming/aanstelling van zijn syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) registreren. Van de 78.000 VME's hebben er vandaag zo'n 12.000 reeds een registratie doorgegeven.

19/10/2017

Aan de toepassing van het klein beschrijf zijn diverse voorwaarden verbonden. De bekendste is zonder twijfel de grens van €745 niet-geïndexeerd kadastraal inkomen voor woningen. Bij de bepaling van het maximale KI wordt rekening gehouden met de kinderlast. Meer bepaald wordt het bedrag in stappen van €100 verhoogd naarmate de kopers meer kinderen hebben. Hoe moet deze verhoging op basis van de kinderlast echter worden toegepast bij moderne gezinsvormen? De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft zich hier recent over uitgesproken.

17/10/2017

Één van de informatieplichten bij verkoop en verhuur van vastgoed heeft betrekking op het energieprestatiecertificaat (EPC). Vanaf het ogenblik van de te koop- of te huurstelling moet er een EPC aanwezig zijn, op basis waarvan vervolgens in de onderhandse verkoopovereenkomst en de authentieke akte bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen moeten worden. Daarnaast geldt er ook een advertentieplicht in alle commerciële advertenties. Om inbreuken op te sporen voert het Vlaams Energieagentschap (VEA) diverse vormen van controles uit. Maar hoe verlopen deze controles precies?

17/10/2017

Onze energiefactuur dreigt nog maar eens duurder te worden, omdat de prijzen vanaf volgend jaar maandelijks mogen worden geïndexeerd op basis van de beursprijs en andere parameters. Daarmee schrapt de federale regering een omstreden maatregel van de regering-Di Rupo.

17/10/2017

Pagina's