NieuwsRSS

Het Vlaams Huurdersplatform liet zich in De Standaard zeer kritisch uit over de plannen van minister Homans met betrekking tot het bestrijden van discriminatie op de private huurmarkt. Uit het artikel blijkt nogmaals dat praktijktesten tot een symbooldossier zijn uitgegroeid. "Een debat op inhoudelijke argumenten is daardoor onmogelijk geworden. Dat praktijktesten geen oplossing bieden voor de discriminatieproblematiek is schijnbaar van geen tel", aldus CIB Vlaanderen.

21/03/2018

Het Belgisch vastgoed in handen van particulieren is zo’n 1.412 miljard euro waard, berekende het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Dat is maar liefst 334 procent van het bruto binnenlands product (bbp): het totaal aan geproduceerde goederen en diensten in ons land. Het bedrag ligt ook een pak hoger dan het netto financieel vermogen van particulieren, dat op 1.066 miljard euro wordt geraamd.

21/03/2018

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Als richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018. In wat volgt, wordt stilgestaan bij deze datum van 1 juni 2018 en wordt nader ingegaan op enkele bijzondere aandachtspunten betreffende de inwerkingtreding van de hervorming.

20/03/2018

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Als richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018. In deze beknopte nota worden de krachtlijnen van het nieuwe stelsel nader toegelicht.

20/03/2018

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Hieronder staan we stil bij de mogelijke toepassing van het nieuwe stelsel in de specifieke situatie waarbij de koper de verworven woning wil slopen en op het perceel een andere woning wil optrekken.

20/03/2018

De afgelopen weken en maanden hebben CIB Vlaanderen en de toeristische verhuurkantoren herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken over de negatieve impact van het Vlaamse Logiesdecreet en inzonderheid de brandveiligheidsnormering op de sector van de huurvakantiewoningen aan de Kust. Ondanks alle argumenten die vanuit de sector zijn aangedragen is er geen bereidheid om bepaalde normen te herbekijken. 1 april 2018 blijft daarbij de richtdatum voor het brandveiligheidsattest.

20/03/2018

Belangrijk om weten in het kader van de hervorming van de verkooprechten is dat de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voortaan strikter zal toezien op prijsbewimpeling. Stelt men na vergelijking met de databank met ijkingspunten van de Vlaamse overheid sterke indicaties van prijsbewimpeling vast, dan kan er een herziening volgen van de reële verkoopwaarde. Dit zou dan resulteren in het verlies van de rechtenvermindering (abattement van €80.000). Voor vastgoedmakelaars kan dit belangrijke gevolgen hebben. Voorzichtigheid is dus geboden.

20/03/2018

Pagina's