NieuwsRSS

2017 was het drukste jaar ooit op de Belgische vastgoedmarkt: er werd een recordaantal vastgoedtransacties afgesloten, nog net iets meer (+0,8%) dan in het vorige recordjaar 2016. Zo blijkt uit de nieuwe Notarisbarometer.

18/01/2018

Al jaren horen we dat de prijzen van huizen en appartementen in ons land veel te hoog zijn en toch zijn ze de afgelopen maanden nog verder gestegen naar nieuwe records. Zet die trend zich ook door in 2018? Of kunnen we door de geplande hervorming van de verkooprechten eindelijk op betere tijden hopen?

17/01/2018

Met het nieuwe massadecreet, de zogenaamde Codex-trein, zijn meer dan 200 wijzigingen aangebracht aan de regelgeving rond ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning. Heel wat van de wijzigingen zijn op 30 december 2017 in werking getreden. De komende weken overlopen we de belangrijkste aandachtspunten voor vastgoedprofessionals. Beginnen doen we met het as-builtattest dat onttrokken wordt aan de bijzondere informatieplicht VCRO.

15/01/2018

De voorbije jaren is al heel wat gezegd en geschreven over de voorafgaande schattingen in het kader van nalatenschappen. Een nieuw decreet heeft in dit dossier een doorbraak gerealiseerd voor de vastgoedexperten. Ondanks verwoede pogingen door de landmeters-experten om hun monopolie te behouden, is er een einde gekomen aan de discriminatie tussen landmeters-experten en andere professionele schatters.

15/01/2018

Het nieuwe huurdecreet bevat niet langer de bepaling dat de huurder van een studentenkamer tot twee maanden voor de start het contract kosteloos kan opzeggen. Dat schrijft Trends op zijn website. Het kabinet van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans bevestigt het nieuws.

12/01/2018

Om de kwaliteit van de digitale tool MyRent Pro te kunnen blijven garanderen en verdere uitbreidingen mogelijk te maken, is de tool sinds 1 januari 2018 volledig betalend geworden. Concreet betekent dit dat voor de registratie van woninghuurovereenkomsten een administratieve kost van €5 (excl. BTW) wordt aangerekend. Voor alle andere huurovereenkomsten (handelshuur, pacht, gemeen, recht) was dit al €10 (excl. BTW). CIB Vlaanderen voorziet voor haar leden een ristorno van €5 per dossier.

09/01/2018

De hervorming van het verkooprecht (vroegere registratierecht) staat in de steigers. Het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Dat werd net voor Kerstmis aangekondigd, maar eigenlijk viel de eerste beslissing pas vorige week. Ondertussen zijn er voorlopige teksten beschikbaar. Voorlopig, omdat nog heel wat stappen moeten doorlopen worden, alvorens het nieuwe stelsel effectief van kracht wordt. Het is nog onzeker of de richtdatum van 1 juni 2018 überhaupt haalbaar is.

09/01/2018

Pagina's