NieuwsRSS

De FOD Financiën heeft onlangs via een circulaire extra toelichting gegeven rond de geïntegreerde woonbonus, in Vlaanderen van kracht sinds 1 januari 2016. Ook al bevat de circulaire geen wereldschokkend nieuws, toch kan de tekst een interessant overzicht bieden van hoe bepaalde voorwaarden uit de regelgeving geïnterpreteerd worden.

12/07/2018

Vroeger werden heel wat verschillende berekeningsmethodes gebruikt om de waarde van een vruchtgebruik te bepalen. Voortaan publiceert de wetgever jaarlijks een tabel die duidelijkheid brengt. Deze tabel werd zopas opnieuw bijgewerkt.

09/07/2018

Het afgelopen jaar is het met enige regelmaat in de pers aan bod gekomen: de federale regering werkt aan een systeem om optioneel te kunnen verhuren met toepassing van btw. De bouwheer-verhuurder zal hierbij de btw op de kosten met betrekking tot bouw en renovatie kunnen recupereren. In maart van dit jaar werd een voorontwerp van wet principieel goedgekeurd. Omdat we her en der vragen krijgen over de stand van zaken in dit dossier geven we graag wat meer toelichting. Let wel: de tekst waarop de bespreking is gebaseerd moet nog via de Raad van State, de regering en dan bij het parlement passeren. De bepalingen kunnen dus nog steeds (ingrijpend) wijzigen!

09/07/2018

In 2017 zijn er in Vlaanderen 11.162 aanvragen ingediend voor de verzekering gewaarborgd wonen. Dat is een lichte daling tegenover de 11.324 aanvragen het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Valerie Taeldeman.

03/07/2018

Recent heeft de Technische Commissie Brandveiligheid (TCB) zich uitgesproken over de conformiteit van een vakantieappartement in de Royal Palace in Oostende op het vlak van brandveiligheid. Daarbij hebben de branddeskundigen voor het eerst ingestemd met een tweede vluchtweg over de terrassen, weliswaar mits naleving van enkele voorwaarden. Het feit dat hier een afwijking werd toegestaan kan mogelijk de opties verbreden voor vakantieappartementen buiten bereik van de (auto-)ladders van de brandweer.

02/07/2018

Stel dat de basisakte bepaalt dat de kelders in het gebouw aanhorigheden vormen van de appartementen en bijgevolg uitdrukkelijk verbiedt om een appartement en een bijhorende kelder op te splitsen. Wanneer een mede-eigenaar - ondanks dit verbod - alleen het appartement doorverkoopt en zelf eigenaar blijft van de kelder, dan beschikt hij niet langer over een kavel in de zin van art. 577-6, §1 BW. De mede-eigenaar is hierdoor dan ook niet langer lid van de Algemene Vergadering, waardoor de VME hem op rechtsgeldige wijze kan uitsluiten van de beraadslagingen. Met dit vonnis bevestigde de Limburgse rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep de beslissing van de vrederechter.

28/06/2018

Als syndicus word je vaak geconfronteerd met problemen om de VME’s te overtuigen van de noodzaak van onderhoud en herstellingen van appartementsgebouwen. Daardoor worden de noodzakelijke middelen vaak niet tijdig vrijgemaakt voor de uit te voeren werken en kunnen er bvb. nog extra kosten ontstaan. HoGent, UGent en WTCB starten daarom via het Agentschap Innoveren & Ondernemen het onderzoeksproject ‘LCC Ecotoop’ op. Dit project heeft de ambitie om inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen en wil hun langetermijnwaarde significant verbeteren.

26/06/2018

Pagina's