NieuwsRSS

In het kader van de uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet werd afgelopen vrijdag het ontwerp van BVR met betrekking tot het verdelingsprincipe betreffende de kosten en de lasten voor de tweede maal principieel goedgekeurd.

23/10/2018

De verhoging van het maximale bedrag van de huurwaarborg tot drie maanden huur is één van de cruciale ingrepen binnen het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet om het evenwicht tussen huurders en verhuurders te herstellen. Omdat het samenstellen van de huurwaarborg voor financiële zwakkere huishoudens een zware last kan betekenen, heeft de Vlaamse regering een stelsel van huurwaarborgleningen uitgewerkt. Afgelopen vrijdag werd het ontwerp van BVR rond de huurwaarborglening voor de tweede maal principieel goedgekeurd. Het besluit ligt nu voor advies voor bij de Raad van State.

23/10/2018

Binnen het kader van het KB Freya van 12 januari 2007 moet de bemiddelingsopdracht afgesloten met een consument verplicht een herroepingsbeding bevatten. Dit houdt in dat de consument het recht heeft om zonder kosten binnen de zeven werkdagen van de bemiddelingsovereenkomst af te zien. De opdrachtgever-consument kan evenwel afstand doen van dit herroepingsrecht mits voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Maar let op, dit betekent niet dat de opdrachtgever-consument hierdoor in alle gevallen zijn recht verliest om zich alsnog te beroepen op het herroepingsrecht.

22/10/2018

De gemiddelde verkoopprijs van een woning is in Vlaanderen in het voorbije derde trimester gestegen tot 282.423 euro. Dat is 4,7 procent of 12.626 euro meer dan een jaar geleden.

16/10/2018

Vorige week woensdag werd het Vlaams woninghuurdecreet gestemd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Dankzij de goedkeuring kan het nu plenair worden behandeld, waarna de finale tekst in het Staatsblad kan verschijnen. Met het decreet zelf zit men dus op schema om de nieuwe regelgeving op 1 januari 2019 in werking te laten treden. De drie meerderheidspartijen (N-VA, Open VLD en CD&V) dienden wel nog enkele amendementen in.

16/10/2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) stuurt binnenkort herinneringen naar woningkopers die in aanmerking komen voor een vermindering van de verkooprechten, maar daarvoor aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Wie niet op tijd aan de voorwaarden voldoet - zoals de verplichting om binnen een bepaalde periode op het nieuwe adres te wonen - krijgt een bijkomende belastingfactuur in de bus. Enkel wie kan aantonen dat er sprake is van overmacht kan alsnog de korting krijgen.

15/10/2018

Een e-mail levert voortaan voldoende bewijs voor de aankoop van een huis. De wetswijziging die hiervoor nodig was, verscheen vorige week in het Belgisch Staatsblad en zal op 20 oktober in werking treden. De wijziging is er gekomen op expliciete vraag van CIB Vlaanderen en veegt een eerder arrest van het Antwerpse Hof van Beroep definitief van tafel.

15/10/2018

Pagina's