NieuwsRSS

De stad Gent heeft de resultaten bekendgemaakt van een nieuwe ronde praktijktesten, waarin specifiek werd gefocust op de immokantoren. Daaruit blijkt dat ‘slechts een kleine minderheid discrimineert’. 74 van de 86 Gentse vastgoedkantoren (86%) behandelen alle kandidaat-huurders op een correcte wijze. De discriminatiegraad bij vastgoedkantoren daalde van 26% in 2015 naar 14% vandaag.

13/12/2017

Minder open ruimte innemen en compacter gaan wonen. Dat is de boodschap die we vanuit alle hoeken te horen krijgen én de essentie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook wel de ‘betonstop’ genoemd. Ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is een vurig pleitbezorger van de zogenaamde ‘verdichting’. Op het 18de Vastgoedcongres deelde hij zijn visie op stedenbouw, ruimtelijke ordening en wooncultuur.

12/12/2017

De tool AntiWitWas kan op steeds meer gebruikers rekenen. Deze digitale toepassing helpt je bij je wettelijke verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving. Nu het jaareinde nabij is, werden op het voorbije Vastgoedcongres de tarieven voor volgend jaar bekendgemaakt. Nieuw zijn de abonnementsformules die worden geïmplementeerd:

12/12/2017

Vlaanderen zit in een wooncrisis. 125.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning, maar het aantal personen dat er recht op heeft, is bijna dubbel zo groot. Van alle private huurders in Vlaanderen houdt 30 procent te weinig budget over om menswaardig te leven. Veertien middenveldorganisaties vragen om ingrepen op zowel lange als korte termijn.

12/12/2017

Vanaf het voorjaar van 2018 krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een soort digitaal paspoort met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt. Dat heeft de Vlaamse regering op vrijdag 8 december beslist. Daarnaast wordt het bestaande energieprestatiecertificaat (EPC), het certificaat dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, tegen 2019 omgevormd tot een EPC+ met een pak meer informatie en krijgen woningen, net als elektro-apparaten, een energielabel.

11/12/2017

De gemeente Brakel werd toegevoegd aan de bestaande lijst van 277 gemeenten waar een bijzondere informatieplicht geldt. Wie in één van die gemeenten onroerende goederen te koop of voor meer dan negen jaar te huur stelt, moet bijzondere informatieverplichtingen nakomen in onderhandse overeenkomsten én voor elke vorm van publiciteit.

11/12/2017

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten woningen energiezuiniger worden. Maar de cijfers over de uitbetaalde premies tonen aan dat het aantal renovaties daalt. Het aantal uitgekeerde premies voor een rationeel energieverbruik (REG) via de distributienetbeheerders is vorig jaar gedaald. Er werden 5,8 procent minder premies (128.936) aangevraagd dan het jaar voordien.

05/12/2017

Pagina's