Opinie

In haar pas gepubliceerde rapport over de stabiliteit van de financiële sector spreekt de Nationale Bank van België over de aanhoudende kwetsbaarheden op de huizenmarkt. Ze besluit dat een plotse rentestijging een neerwaartse vastgoedschok kan veroorzaken en pleit ervoor dat de banken strenger moeten zijn bij het toekennen van woonkredieten. Dat levert krantentitels op als “Nationale Bank ziet donkere wolken boven vastgoedmarkt” of “Vrees voor zeepbel groeit”. Maar zijn die wolken wel zo donker als men laat uitschijnen?

24/06/2016

Energiezuinigheid eerst. Onder dat motto wil de Vlaamse overheid alle bestaande woningen tegen 2050 een E-peil laten halen van 60 of lager. Om dat ambitieus doel te bereiken, zijn verstandige maatregelen nodig. Voorstellen die de woningmarkt eerder ontwrichten dan vooruithelpen, horen niet in dat rijtje thuis.

22/04/2016

Terrorisme is niet langer iets dat zich enkel afspeelt in het Midden-Oosten, Afrika of Azië. Het terrorisme en de dramatische gevolgen ervan zijn genaderd tot in onze achtertuin. Ook de vastgoedmakelaar kan te maken krijgen met terroristen bij de verkoop of verhuur van woningen. CIB Vlaanderen vraagt de overheid om praktische aanbevelingen die de vastgoedmakelaar in zo’n geval kan volgen.

15/04/2016

Dat ons land, net zoals andere Europese landen, moeite heeft om de toevloed aan vluchtelingen op te vangen is een vaststelling waar niemand omheen kan. CIB Vlaanderen is alvast bereid om om op Vlaams en zo nodig ook op federaal niveau over deze problematiek in gesprek te gaan en oplossingen te zoeken. Want alleen als we alle koppen bij elkaar steken, kunnen we een positief verhaal schrijven.

07/04/2016

Discriminatie op de woningmarkt blijft hoog op de politieke agenda staan. Op initiatief van Groen-parlementslid An Moerenhout organiseerde de commissie Woonbeleid van het Vlaams parlement er vorige week een hoorzitting over. Ook CIB Vlaanderen mocht haar visie voorleggen aan de leden van de commissie.

20/01/2016

Vorig jaar zat de indexsprong maandenlang in het nieuws. Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat indexaanpassingen tot het verleden behoren. De huurprijzen mogen net als vroeger geïndexeerd worden, maar ook de syndicus die de vorige jaren zijn ereloon kon indexeren mag dit nog steeds doen. Zelfs de lonen worden nog altijd geïndexeerd.

06/01/2016

De brede bouwsector klaagt over afname van het werkvolume wat jaar na jaar resulteert in afname van de tewerkstelling in de bouwsector. Het tijdig starten met het onderhoud van nieuwe gebouwen zorgt voor tewerkstelling en voor een betere kwaliteit van het woningbestand. Net op het ogenblik dat men eigenaars zoveel mogelijk zou moeten stimuleren om te gaan renoveren komt er op 1 januari 2016 een verhoging van de ouderdomsvereiste voor het verlaagde BTW-tarief van 6%. Het signaal is duidelijk: eigenaars, wacht minstens tot uw woning 10 jaar oud is om te renoveren. Het terechte protest van onze sector én de bouwsector leidde tot een voorlopig uitstel, maar helaas geen afstel.

09/12/2015

Pagina's