Opinie

Dat ons land, net zoals andere Europese landen, moeite heeft om de toevloed aan vluchtelingen op te vangen is een vaststelling waar niemand omheen kan. CIB Vlaanderen is alvast bereid om om op Vlaams en zo nodig ook op federaal niveau over deze problematiek in gesprek te gaan en oplossingen te zoeken. Want alleen als we alle koppen bij elkaar steken, kunnen we een positief verhaal schrijven.

07/04/2016

Discriminatie op de woningmarkt blijft hoog op de politieke agenda staan. Op initiatief van Groen-parlementslid An Moerenhout organiseerde de commissie Woonbeleid van het Vlaams parlement er vorige week een hoorzitting over. Ook CIB Vlaanderen mocht haar visie voorleggen aan de leden van de commissie.

20/01/2016

Vorig jaar zat de indexsprong maandenlang in het nieuws. Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat indexaanpassingen tot het verleden behoren. De huurprijzen mogen net als vroeger geïndexeerd worden, maar ook de syndicus die de vorige jaren zijn ereloon kon indexeren mag dit nog steeds doen. Zelfs de lonen worden nog altijd geïndexeerd.

06/01/2016

De brede bouwsector klaagt over afname van het werkvolume wat jaar na jaar resulteert in afname van de tewerkstelling in de bouwsector. Het tijdig starten met het onderhoud van nieuwe gebouwen zorgt voor tewerkstelling en voor een betere kwaliteit van het woningbestand. Net op het ogenblik dat men eigenaars zoveel mogelijk zou moeten stimuleren om te gaan renoveren komt er op 1 januari 2016 een verhoging van de ouderdomsvereiste voor het verlaagde BTW-tarief van 6%. Het signaal is duidelijk: eigenaars, wacht minstens tot uw woning 10 jaar oud is om te renoveren. Het terechte protest van onze sector én de bouwsector leidde tot een voorlopig uitstel, maar helaas geen afstel.

09/12/2015

211.000 woningen liggen in “mogelijk overstromingsgevoelig gebied”, zo kopten de kranten enkele weken geleden. Volgens de Vlaamse Ombudsdienst dekt die vlag de lading niet en kan dat ook financiële gevolgen hebben. Als vastgoedmakelaars willen we de consument zo nauwkeurig mogelijk informeren. Maar stel je ons de vraag of deze informatie misschien helderder en genuanceerder kan, dan is het antwoord volmondig ja. Zeker aangezien dit ene verwarrende woord voor sommige potentiële kopers een onnodige drempel kan vormen.

02/12/2015

De Vlaamse regering heeft zich tot doel gesteld om in de elektriciteitsector de inkomsten af te stemmen op de uitgaven. Om de productie van groene energie aan te moedigen werden en worden diverse premies toegekend. De kostprijs van de premies voor groene energie wordt ten dele ten laste gelegd van een groot deel van de afnemers van elektriciteit. En nu blijkt dat appartementsbewoners een groter deel moeten dragen dan de bewoners van een eengezinswoning. CIB Vlaanderen vraagt daarom om de elektriciteitsmeters van de gemene delen vrij te stellen van de nieuwe stroomheffing.

26/11/2015

De wetgevers van ons land eisen dat de vastgoedconsument steeds vollediger en correcter wordt geïnformeerd over wat hij zal kopen. Het hoeft niet gezegd dat de verkoopovereenkomst van twee pagina’s en de notariële verkoopakte van drie pagina’s al lang achter ons liggen. Waar vroeger zowat de volledige verantwoordelijkheid bij de notaris lag, wordt vandaag een steeds zwaarder gewicht inzake informatieverplichtingen bij de vastgoedmakelaar gelegd. Het is aan de vastgoedmakelaar om die grotere verantwoordelijkheid waardig te dragen.

13/11/2015

Pagina's