Opinie

Het digitale tijdperk zorgt voor verandering in alle sectoren, zo ook in de vastgoedsector. De sharing economy of deeleconomie – waarbij particulieren onderling goederen en diensten uitwisselen – plaatst vraagtekens bij heel wat onaantastbaar geachte zekerheden. Een goed voorbeeld is Airbnb, de website die niet alleen door de toeristische sector als een bedreiging wordt gezien, maar die in sommige steden ook de private huurmarkt zou verzwakken.

02/09/2015

Recent onderzoek van het Steunpunt Wonen werpt een interessant licht op de energetische kwaliteit van de bestaande woningen in Vlaanderen. Belangrijk onderzoeksmateriaal, zeker nu de Vlaamse overheid naast het EPB-verstrengingspad ook een norm wil invoeren waaraan alle bestaande woningen in 2050 zouden moeten voldoen. Er is niets mis met ambitieuze doelstellingen, maar het moet natuurlijk realiseerbaar blijven. Laat een ambitieus energiebeleid onze woningmarkt niet ontregelen.

19/08/2015

In het weekblad Humo herhaalden Marc Coucke en Bart Versluys onlangs beiden nog eens hun pleidooi om de wet op de mede-eigendom te wijzigen en de Algemene Vergadering van de vereniging van mede-eigenaars de bevoegdheid te geven om met een meerderheid van 80% te beslissen over de sloop van het appartementsgebouw. Binnen CIB Vlaanderen wordt deze problematiek waarbij één of twee mede-eigenaars zich verzetten tegen de sloop reeds langer besproken. Een modernisering van de wet op de mede-eigendom dringt zich op

14/08/2015

Het was even schrikken in komkommertijd: de verkoop van duurdere appartementen en villa’s aan de kust zou boomen. Dit ten gevolge van enkele onverwachte arresten van het Hof van Cassatie over fiscaal aftrekbare beroepskosten. Zoals wel vaker lijkt echter ook nu de hype wat overtrokken: concluderen dat deze arresten voor een piek zullen zorgen in de verkoop van tweede verblijven aan onze kust is te kort door de bocht.

10/08/2015

De vakantie is aangebroken. We wensen iedereen een deugddoende vakantie. En ondertussen houden we enkele prioritaire dossiers nauwgezet in de gaten, zoals de wijziging van de vastgoedmakelaarswet en het logiesdecreet. De zomermaanden zijn niet louter een periode van rust maar vooral ook van voorbereiding richting het najaar.

15/07/2015

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is – zo luidt de consensus over alle partijgrenzen heen – een cruciaal instrument om de consument te sensibiliseren rond het belang van de energiezuinigheid van een woning. Dan is het natuurlijk onthutsend wanneer een onderzoek – nota bene van de sectorfederatie van de energiedeskundigen zelf – de divergerende kwaliteit van de opgestelde certificaten aan de kaak stelt.

02/07/2015

Geen dag  gaat voorbij zonder de één of andere ronkende verklaring over de tax shift. Vooral de continue ballonnetjes over hogere belastingen op de huurinkomsten zijn zorgwekkend. Laat ons daarom duidelijk zijn: dergelijke maatregel ontregelt de woningmarkt en treft de middenklasse én de huurders. Vastgoed wordt bovendien al zeer (te) zwaar belast.

24/06/2015

Pagina's