Opinie

In het weekblad Humo herhaalden Marc Coucke en Bart Versluys onlangs beiden nog eens hun pleidooi om de wet op de mede-eigendom te wijzigen en de Algemene Vergadering van de vereniging van mede-eigenaars de bevoegdheid te geven om met een meerderheid van 80% te beslissen over de sloop van het appartementsgebouw. Binnen CIB Vlaanderen wordt deze problematiek waarbij één of twee mede-eigenaars zich verzetten tegen de sloop reeds langer besproken. Een modernisering van de wet op de mede-eigendom dringt zich op

14/08/2015

Het was even schrikken in komkommertijd: de verkoop van duurdere appartementen en villa’s aan de kust zou boomen. Dit ten gevolge van enkele onverwachte arresten van het Hof van Cassatie over fiscaal aftrekbare beroepskosten. Zoals wel vaker lijkt echter ook nu de hype wat overtrokken: concluderen dat deze arresten voor een piek zullen zorgen in de verkoop van tweede verblijven aan onze kust is te kort door de bocht.

10/08/2015

De vakantie is aangebroken. We wensen iedereen een deugddoende vakantie. En ondertussen houden we enkele prioritaire dossiers nauwgezet in de gaten, zoals de wijziging van de vastgoedmakelaarswet en het logiesdecreet. De zomermaanden zijn niet louter een periode van rust maar vooral ook van voorbereiding richting het najaar.

15/07/2015

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is – zo luidt de consensus over alle partijgrenzen heen – een cruciaal instrument om de consument te sensibiliseren rond het belang van de energiezuinigheid van een woning. Dan is het natuurlijk onthutsend wanneer een onderzoek – nota bene van de sectorfederatie van de energiedeskundigen zelf – de divergerende kwaliteit van de opgestelde certificaten aan de kaak stelt.

02/07/2015

Geen dag  gaat voorbij zonder de één of andere ronkende verklaring over de tax shift. Vooral de continue ballonnetjes over hogere belastingen op de huurinkomsten zijn zorgwekkend. Laat ons daarom duidelijk zijn: dergelijke maatregel ontregelt de woningmarkt en treft de middenklasse én de huurders. Vastgoed wordt bovendien al zeer (te) zwaar belast.

24/06/2015

De federale ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wijziging van de vastgoedmakelaarswet goed. En dit zonder dat de vastgoedsector op voorhand werd verwittigd of om advies werd gevraagd hierover.

18/06/2015

Recent verscheen in een internetpublicatie een aanbeveling om het gebruikelijke voorschot bij aankoop van een woning enkel rechtstreeks op de derdenrekening van de notaris te storten. Aanleiding voor deze aanbeveling is een recent geval waarbij een vastgoedmakelaar gelden van de derdenrekening achtergehouden zou hebben.

05/06/2015

Pagina's