Opinie

Het kadastraal inkomen (KI) was de voorbije weken volop in het nieuws. Een politicus verwees er in de Zevende Dag naar als ’Belgisch absurdistan‘. Professor Michel Maus poneerde dat de huidige regeling niet langer houdbaar is. Er volgden heel wat politieke stellingnames. Het KI zal nog wel even meegaan. Maar dat betekent niet dat er geen actie kan worden ondernomen tegen manifeste onrechtvaardigheden.

21/05/2015

Het was groot nieuws. De kwaliteit van de bouwgrond in Vlaanderen zou sterk zijn afgenomen. En plots is daar de oplossing: voorafgaand aan de verkoop van een bouwgrond zou een grondsondering verplicht moeten worden. Is dit allemaal wel wetenschappelijk onderbouwd? En is het wel verantwoord om de verkoper nog eens op te zadelen met een kostelijk attest bovenop de hele reeks attesten die nu reeds nodig zijn? 

13/05/2015

De Federatie Vrije Beroepen, de interprofessionele organisatie in Vlaanderen en Brussel voor het vrije beroep, waar CIB Vlaanderen lid van is, hield een grote enquête bij de leden van orden en instituten. De resultaten van deze bevraging naar de werking van orden en instituten werden voorgesteld op de Dag van het Vrije Beroep op dinsdag 28 april. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) scoort van boven tot ver boven het gemiddelde. Maar dat betekent niet dat er niets meer kan worden verbeterd.

07/05/2015

CIB Vlaanderen reikte vorige week donderdag in Tour & Taxis de Real Estate Awards, de belangrijkste vastgoedprijzen van het jaar, uit. Met deze prijzen stimuleert én inspireert onze beroepsorganisatie het ondernemerschap in de vastgoedsector. Het werd een geslaagde avond met verdiende winnaars en een massale opkomst. CIB Vlaanderen reikt elk jaar twee bijzondere awards uit die intern door onze beroepsvereniging worden gekozen: de Pieter Pourbusprijs voor een politicus of organisatie die zich positief inzet voor de sector, en de Georges De Wandeleerprijs voor een verdienstelijk CIB-lid. Deze prijzen zijn intussen wat je ‘sectoraal erfgoed’ zou kunnen noemen. De Pieter Pourbusprijs ging naar het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).

30/04/2015

Eerst het goede nieuws. De “gratis” 15 m³ drinkwater per gedomicilieerde bewoner verdwijnt. En nu het slechte nieuws. De eenheidsprijs van het drinkwater zal duurder worden naarmate er per gezin meer water wordt verbruikt. Voor de drinkwaterprijs wordt dan verder ook nog rekening gehouden  met  de  officiële  gezinssamenstelling.  Deze  beleidsintentie  is ongetwijfeld  goedbedoeld,  maar  voor  de  syndicus  die,  in  een  appartementsgebouw, het waterverbruik onder de mede-eigenaars correct moet verdelen volstrekt onuitvoerbaar.

22/04/2015

In De Tijd verscheen op 7 april 2015 een artikel met als titel: “Fiscus gaat immowebsites screenen in jacht op fraude”. Andere media namen gewillig over dat de immosector door de fiscus zou worden geviseerd. Wie de moeite doet om het volledige artikel te lezen moet vaststellen dat de federale regering alle mogelijke fraude bij e-commerce wil aanpakken en daarvoor middelen en ambtenaren zal vrijmaken. De vlag (de titel dus) dekt alweer maar een deel van de lading. Spijtig dat weer al eens de perceptie overblijft dat de “immosector” moet aangepakt worden.

16/04/2015

De overname van de inning van de registratie- en de successierechten door het Vlaams gewest heeft tot een aantal inhoudelijke en terminologische wijzigingen geleid. Zo verdween het woord registratierechten in de verkoopovereenkomsten voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams gewest. Vanaf nu moeten we het hebben over de verkooprechten. Aan de hoge tarieven werd evenwel niet geraakt. CIB Vlaanderen vraagt reeds langere tijd dat de registratierechten bij verkoop zouden worden verlaagd. Met de overname van de inning heeft dit pleidooi niet aan actualiteitswaarde ingeboet. Voor wie moet betalen speelt het geen rol of het nu registratierechten zijn of verkooprechten. Verlaging van deze rechten daarentegen, zeker voor de doelgroepen, is dringend als impuls om onder meer het aanbod huurwoningen te verhogen. Een uitbreiding van het toepassingsgebied van het renovatie-abattement zou hiertoe alvast een nuttige eerste stap kunnen zijn.

02/04/2015

Pagina's