Opinie

Geen dag  gaat voorbij zonder de één of andere ronkende verklaring over de tax shift. Vooral de continue ballonnetjes over hogere belastingen op de huurinkomsten zijn zorgwekkend. Laat ons daarom duidelijk zijn: dergelijke maatregel ontregelt de woningmarkt en treft de middenklasse én de huurders. Vastgoed wordt bovendien al zeer (te) zwaar belast.

24/06/2015

De federale ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wijziging van de vastgoedmakelaarswet goed. En dit zonder dat de vastgoedsector op voorhand werd verwittigd of om advies werd gevraagd hierover.

18/06/2015

Recent verscheen in een internetpublicatie een aanbeveling om het gebruikelijke voorschot bij aankoop van een woning enkel rechtstreeks op de derdenrekening van de notaris te storten. Aanleiding voor deze aanbeveling is een recent geval waarbij een vastgoedmakelaar gelden van de derdenrekening achtergehouden zou hebben.

05/06/2015

Het kadastraal inkomen (KI) was de voorbije weken volop in het nieuws. Een politicus verwees er in de Zevende Dag naar als ’Belgisch absurdistan‘. Professor Michel Maus poneerde dat de huidige regeling niet langer houdbaar is. Er volgden heel wat politieke stellingnames. Het KI zal nog wel even meegaan. Maar dat betekent niet dat er geen actie kan worden ondernomen tegen manifeste onrechtvaardigheden.

21/05/2015

Het was groot nieuws. De kwaliteit van de bouwgrond in Vlaanderen zou sterk zijn afgenomen. En plots is daar de oplossing: voorafgaand aan de verkoop van een bouwgrond zou een grondsondering verplicht moeten worden. Is dit allemaal wel wetenschappelijk onderbouwd? En is het wel verantwoord om de verkoper nog eens op te zadelen met een kostelijk attest bovenop de hele reeks attesten die nu reeds nodig zijn? 

13/05/2015

De Federatie Vrije Beroepen, de interprofessionele organisatie in Vlaanderen en Brussel voor het vrije beroep, waar CIB Vlaanderen lid van is, hield een grote enquête bij de leden van orden en instituten. De resultaten van deze bevraging naar de werking van orden en instituten werden voorgesteld op de Dag van het Vrije Beroep op dinsdag 28 april. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) scoort van boven tot ver boven het gemiddelde. Maar dat betekent niet dat er niets meer kan worden verbeterd.

07/05/2015

CIB Vlaanderen reikte vorige week donderdag in Tour & Taxis de Real Estate Awards, de belangrijkste vastgoedprijzen van het jaar, uit. Met deze prijzen stimuleert én inspireert onze beroepsorganisatie het ondernemerschap in de vastgoedsector. Het werd een geslaagde avond met verdiende winnaars en een massale opkomst. CIB Vlaanderen reikt elk jaar twee bijzondere awards uit die intern door onze beroepsvereniging worden gekozen: de Pieter Pourbusprijs voor een politicus of organisatie die zich positief inzet voor de sector, en de Georges De Wandeleerprijs voor een verdienstelijk CIB-lid. Deze prijzen zijn intussen wat je ‘sectoraal erfgoed’ zou kunnen noemen. De Pieter Pourbusprijs ging naar het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).

30/04/2015

Pagina's