Partnernieuws

Sinds 1 januari 2016 is elke BIV-erkende vastgoedmakelaar verzekerd via de collectieve polis van het BIV. In die polis zijn de waarborgen BA Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling opgenomen conform de deontologische richtlijn. Omdat de dekkingen van de CIB-polis destijds veel ruimer waren dan datgene wat voorgeschreven wordt in de deontologie heeft CIB Vlaanderen toen voor haar leden een aanvullende polis (CIB Bovenbouw) ontwikkeld met hogere verzekerde kapitalen en bijkomende dekkingen. Binnen deze aanvullende polis zijn er nu een aantal nieuwe optionele uitbreidingen voorzien die je als CIB-lid bijkomend op eigen kosten kan verzekeren.

door ewoud.hasenbos
19/12/2017 - 09:34

Bij onze verzekeringspartner Concordia kan je als CIB-lid terecht voor producten op maat van de vastgoedprofessional. Eén van deze producten is de polis ‘BA Vereniging van Mede-Eigenaars’.  Die verzekert de aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-Eigenaars en haar organen (bvb. Raad van Mede-eigendom en commissaris van de rekeningen) bij schade aan derden en mede-eigenaars. Na evaluatie door AXA kreeg deze polis een upgrade.

door ewoud.hasenbos
16/01/2017 - 10:48

Luminus lanceert met #BeGreen Fix een tarief voor 100% groene en Belgische energie aan een vaste prijs. Luminus engageert zich met dit contract om enkel elektriciteit te leveren die opgewekt is door Belgische hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolens, waterkrachtcentrales of zonne-energie. Bij gas wordt de CO2-uitstoot volledig gecompenseerd door financiële steun aan projecten die strijden tegen de klimaatopwarming.

door ewoud.hasenbos
04/10/2016 - 09:48

Wie BTV zegt, denkt aan elektriciteitskeuringen en opgemaakte EPC's aan een aantrekkelijk tarief. Dankzij de zopas hernieuwde samenwerking tussen CIB Vlaanderen en BTV zal dat in de toekomst niet anders zijn.  Zo kan je vanaf 22 februari rekenen op een snellere en nog transparantere dienstverlening.

door ewoud.hasenbos
15/02/2016 - 15:40

Sinds 1 januari 2016 heeft het BIV voor alle BIV-erkende vastgoedmakelaars een collectieve polis afgesloten. In die polis zijn de waarborgen BA Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling opgenomen conform de deontologische richtlijn. De premie hiervoor zal verrekend worden in de BIV-bijdrage. Omdat de huidige dekkingen van de CIB-polis veel ruimer zijn dan datgene wat voorgeschreven wordt in de deontologie heeft CIB Vlaanderen voor haar leden een aanvullende polis ontwikkeld met hogere verzekerde kapitalen en bijkomende dekkingen.

door ewoud.hasenbos
11/01/2016 - 16:18

Om het jaar goed te starten verlengt onze partner Luminus opnieuw de promotie van vorig jaar. Elke nieuwe residentiële klant, die in de maand januari 2016 een Luminus Ecofix-contract ondertekent, geniet van een welkomstkorting gelijk aan 2 maanden elektriciteitsverbruik gedurende het eerste jaar van zijn contract.

door ewoud.hasenbos
11/01/2016 - 15:58

Vanaf 1 januari 2016 zal het BIV voor alle BIV-erkende vastgoedmakelaars een collectieve verzekeringspolis afsluiten. In die polis zijn de minimum waarborgen opgenomen conform de deontologische richtlijn, aangevuld met de waarborg burgerlijk verhaal en strafrechtelijke verdediging. Omdat de huidige dekkingen van de CIB-polis veel ruimer zijn dan wat de deontologie voorschrijft, heeft CIB Vlaanderen voor haar leden een aanvullende polis ontwikkeld die dekking verleent in DIC/DIL (verschil in voorwaarden/verschil in kapitalen) met de collectieve BIV-polis.

door ewoud.hasenbos
16/09/2015 - 14:47

Pagina's