Rentmeesterschap

Cover: 
Teaser: 

De rentmeester voert het financiële en zakelijke beheer over de onroerende goederen van zijn opdrachtgever, de vastgoedinvesteerder. Hiertoe volgt hij de evolutie van de vastgoedmarkt op de voet. Zijn taak is veelzijdig. Dankzij zijn professionele ervaring en visie vanuit verschillende invalshoeken, levert het inschakelen van een rentmeester voor het beheer van een onroerend patrimonium absoluut een meerwaarde op. Deze syllabus geeft een praktisch overzicht van het takenpakket van de rentmeester op financieel, administratief en juridisch vlak. Op het einde van de syllabus zijn ten slotte enkele handige modellen aangehecht waarin de contractuele relatie tussen de rentmeester en zijn opdrachtgever wordt vastgelegd.

Verder lezen?