Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

Volgens artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek is een erfdienstbaarheid "een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort".

Op 1 april 2017 is het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies in werking getreden.

Geen jaar gaat voorbij of er zijn weer talloze wijzigingen binnen de vastgoedfiscaliteit. Dat was ook in 2016 zonder meer het geval. De wijzigingen vloeien niet alleen voort uit nieuwe regelgeving.

Het vastgoedrecht staat nooit stil, ook niet in 2016. In deze syllabus worden de belangrijkste wetswijzigingen, alsook opvallende vonnissen, arresten en rechtscommentaren, in vogelvlucht overlopen.

 

CIB Vlaanderen is de beroepsorganisatie van de vastgoedsector die de belangen van haar leden en de sector verdedigt. CIB telt vandaag meer dan 2.400 leden. Meer weten over ons? Lees ons jaarverslag 2016.

Une vente en rente viagère est une convention de vente par laquelle le prix est payé totalement ou partiellement au moyen d’une rente viagère.

De vastgoedfiscaliteit is continu aan verandering onderhevig. Gaat het niet om nieuwe regelgeving, dan verandert er wel iets aan de interpretatie van de fiscus of is er een verrassende uitspraak van de Vlaamse of federale rulingcommissie.

Ce syllabus aborde, de manière compréhensible, les particularités de la Loi sur le bail d’habitation, telles que les modalités en matière de durée et de résiliation, ou encore l’étendue des droits et obligations du locataire et du bailleur.

Het vastgoedrecht blijft een zeer dynamisch gegeven. In deze syllabus worden de belangrijkste wetswijzigingen uit 2015, alsook opvallende vonnissen, arresten en rechtscommentaren, in vogelvlucht overlopen.

Pagina's