Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

In de vastgoedfiscaliteit is er zelden een rustig jaar. Ook 2018 stond bol van wijzigingen met relevantie voor de vastgoedprofessional. Blikvanger uiteraard was de hervorming van het Vlaams verkooprecht.

In 2018 werd er opnieuw heel wat gewijzigd aan het vastgoedrecht. Denk maar aan de regionalisering van de woninghuurovereenkomsten, waardoor er in de drie gewesten nieuwe huurwetgeving is ontstaan.

In de syllabus wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende bouwmaterialen met hun respectievelijke voor- en nadelen.

Lorsqu’un contrat de location est conclu, prévoir une garantie locative n’est pas légalement obligatoire.

Op 1 juni 2018 is er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in werking getreden. Daarbij werden het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen afgeschaft.

Ingevolge de zesde staatshervorming, werd de bevoegdheid om regels uit te vaardigen inzake woninghuurovereenkomsten geregionaliseerd en dus overgeheveld naar de gewesten.

Vu l'arrivée massive de magasins pop-up, le législateur décrétal wallon a, à l'instar du législateur flamand, prévu, depuis le 1er mai 2018, un régime locatif particulier pour les magasins pop-up se situant sur le territoire de la Région wallonne.

Suite à la sixième réforme institutionnelle de l’Etat, la matière du bail n’est plus de la compétence du législateur fédéral car elle a été transférée aux législateurs régionaux.

In de syllabus “het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar & -syndicus – de beroepsreglementering” wordt in een eerste deel de toegang tot het beroep en de wettelijke bescherming toegelicht.

Gezien de opkomst van vele pop-up stores, heeft ook de Waalse decreetgever sinds 1 mei 2018 in een afzonderlijk huurregime voorzien voor pop-up stores gelegen in het Waals gewest.

Pagina's