Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

La mise en location d’un bien oblige le locataire à se comporter en bon père de famille et à entretenir le bien loué, afin qu’il soit en mesure de le restituer, à la fin de la location, dans l’état dans lequel il l’a reçu.

Zowel Vlaams als federaal volgen de fiscale wijzigingen elkaar in ijltempo op. In deze syllabus staan we stil bij de belangrijkste nieuwigheden die 2017 op fiscaal vlak heeft gebracht. We blikken ook vooruit op 2018.

Het vastgoedrecht staat nooit stil, ook niet in 2017. In deze syllabus worden de belangrijkste wetswijzigingen, alsook opvallende vonnissen, arresten en rechtscommentaren, in vogelvlucht overlopen.

Ingevolge de zesde staatshervorming, werd de bevoegdheid om regels uit te vaardigen inzake woninghuurovereenkomsten geregionaliseerd en dus overgeheveld naar de gewesten.

Selon l’article 637 du Code civil, une servitude est « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ».

Le Règlement européen de protection des données entrera en application très prochainement (mai 2018). Pour vous aider à vous mettre en conformité avec ces règles strictes,  ce syllabus déchiffre pour vous la nouvelle règlementation.

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel gekend als de General Data Protection Regulation, van toepassing zijn op eenieder die persoonsgegevens van natuurlijke persoonsgegevens verwerkt.

CIB Vlaanderen is de grootste en meest representatieve belangenvertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters.

Suite à la sixième réforme institutionnelle de l’Etat, la matière du bail n’est plus de la compétence du législateur fédéral car elle a été transférée aux législateurs régionaux.

“De vastgoedsector is een sector in beweging. De informatieplichten en de aansprakelijkheid van de vastgoedprofessional worden steeds omvangrijker en de digitalisering van de samenleving vormt een belangrijke uitdaging voor de sector.

Pagina's