Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

Suite à la sixième réforme institutionnelle de l’Etat, la matière du bail n’est plus de la compétence du législateur fédéral car elle a été transférée aux législateurs régionaux.

“De vastgoedsector is een sector in beweging. De informatieplichten en de aansprakelijkheid van de vastgoedprofessional worden steeds omvangrijker en de digitalisering van de samenleving vormt een belangrijke uitdaging voor de sector.

Volgens artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek is een erfdienstbaarheid "een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort".

Op 1 april 2017 is het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies in werking getreden.

“Op 26 juli 2016 werd het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit werd van kracht op 1 september 2016.

Une vente en rente viagère est une convention de vente par laquelle le prix est payé totalement ou partiellement au moyen d’une rente viagère.

Ce syllabus aborde, de manière compréhensible, les particularités de la Loi sur le bail d’habitation, telles que les modalités en matière de durée et de résiliation, ou encore l’étendue des droits et obligations du locataire et du bailleur.

De rentmeester voert het financiële en zakelijke beheer over de onroerende goederen van zijn opdrachtgever, de vastgoedinvesteerder. Hiertoe volgt hij de evolutie van de vastgoedmarkt op de voet. Zijn taak is veelzijdig.

Ce syllabus est un guide utile à travers la Loi réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, mieux connue sous le nom de ‘Loi Breyne’.

Deze syllabus geeft een overzicht van de Belgische pachtwetgeving.

Pagina's