Bankwaarborg

Teaser: 

De huurwaarborg kan in de vorm van een bankwaarborg worden gegeven.

Description: 

De bank garandeert dan tegenover de verhuurder het totale bedrag van de waarborg bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De huurder betaalt gedurende de duur van de huurovereenkomst, met een maximumduur van drie jaar, deze waarborg terug aan de bank door middel van maandelijkse afbetalingen.

More Info: 

De huurder moet deze bankwaarborg aanvragen bij de bank waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomen wordt gestort. Deze waarborg mag niet hoger liggen dan drie maanden huur.

De bankwaarborg kan ook het gevolg zijn van een standaardcontract tussen het OCMW en een bank. Het OCMW moet hiervoor een verzoek indienen bij de bank. Deze waarborg mag eveneens niet hoger liggen dan drie maanden huur.