BIV-erkenning

Teaser: 

Verplichte erkenning voor wie als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wil uitoefenen.

Description: 

Iedereen die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wil uitoefenen, moet een erkenning aanvragen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

More Info: 

Wie als zelfstandige vastgoedactiviteiten wil uitoefenen in ons land, moet ingeschreven zijn bij het BIV.

Om ingeschreven te worden op het tableau van stagiairs dient men houder te zijn van een bachelordiploma (niveau 6 – Europees Kwalificatiekader). Enkel na de officiële erkenning van je BIV-nummer kan je starten met de stage en dus met het stellen van de vastgoedmakelaarsactiviteiten waarvoor je gekozen hebt (bemiddeling, syndicschap en/of rentmeesterschap) en volgens de deelkolom waar je op ingeschreven bent (bemiddeling en/of syndicschap).

Wie zonder erkenning actief is, overtreedt de wet en bezondigt zich aan illegale praktijken. Voor meer uitleg: zie Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).