Huurovereenkomst van korte duur

Teaser: 

Deze huurovereenkomst heeft een duur van drie jaar of minder

Description: 

Deze huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van deze periode, op voorwaarde dat de verhuurder of de huurder de huur opzegt. Dit moet minstens drie maanden op voorhand gebeuren.

Deze huurovereenkomst kan slechts eenmaal verlengd worden en hierbij mag de totale duur van drie jaar niet worden overschreden. Bijvoorbeeld: een huurovereenkomst van één jaar kan slechts eenmaal worden verlengd en dit met maximaal twee jaar. De verlenging moet schriftelijk gebeuren onder dezelfde voorwaarden.

Deze verhuurovereenkomst kan nooit vroegtijdig worden opgezegd, tenzij contractueel anders werd overeengekomen.