Kadastraal plan

Teaser: 

Het kadastraal plan is de grafische weergave van onroerende goederen in België.

Description: 

Het kadastraal plan geeft de grafische voorstelling van de percelen en de gebouwen, met hun perceelnummers, weer. Het is opgebouwd vanuit fiscaal oogpunt, namelijk ter bepaling en vastlegging van het kadastraal inkomen, dat onder meer als basis dient voor de berekening van de onroerende voorheffing.

More Info: 

Officieel beheert en verdeelt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën de kadastrale plannen en je kan ze ook online raadplegen (CADGIS). Deze administratie is beter gekend als “het Kadaster”.

Het kadastraal plan wordt jaarlijks éénmaal bijgewerkt in functie van de wijzigingen die zich het voorgaande jaar hebben voorgedaan (bijvoorbeeld splitsing van een perceel, samenvoeging van meerdere percelen tot één perceel, grenswijziging tussen percelen, enz.).